Strategjia e shitjes me pakicë 101: Gjerësia e Produktit, Thellësia dhe Asortimenti

Kuptimi i Termave Bazë të Industrisë me Pakicë

Në industrinë e shitjes me pakicë, gjerësia e produktit është shumëllojshmëria e produkteve që ofron një dyqan. Një përzgjedhje e mirë e mallrave është çelësi për tërheqjen dhe mbajtjen e konsumatorëve, pavarësisht nga lloji i produkteve që ju i shisni.

Gjetja e një ekuilibri midis gjerësisë së produktit, thellësisë dhe përzierjes së mallrave do të jetë kritik për suksesin e dyqanit tuaj, por së pari, ju duhet të kuptoni se çfarë do të thotë të gjitha. Këto janë bazat e strategjisë së inventarit të shitjes me pakicë, dhe nëse filloni me një kuptim të qartë të saj, do ta gjeni të dobishme për vitet që vijnë.

Çfarë është brezi i produktit?

Në përkufizimin e tij më themelor, gjerësia e produktit është shumëllojshmëria e linjave të produkteve që ofron një dyqan. Gjithashtu është i njohur si gjerësia e përzgjedhjes së produktit , gjerësia e mallrave dhe gjerësia e linjës së produktit .

Për shembull, një dyqan mund të mbajë vetëm katër sende të secilit SKU , por gjerësia e produktit (varietetit) mund të përbëhet nga 3,000 lloje të ndryshme të produkteve.

Cila është thellësia e produktit?

Pjesa tjetër e ekuacionit të inventarit të shitjes me pakicë është thellësia e produktit (gjithashtu e njohur si asortimenti i produkteve ose thellësia e mallrave ). Ky është numri i çdo artikulli ose stileve të veçanta që ju mbani një produkt të caktuar.

Për shembull, një dyqan mund të strategizojë atë për të mbajtur kostot e inventarit poshtë, ata do të kenë një thellësi produktesh të cekët. Kjo do të thotë se ata mund të mbajnë vetëm 3-6 SKU të çdo produkti në dyqan.

Produkti i gjerë + thellësia e produktit = Asortimenti i produkteve

Shtrirja e produktit është numri i linjave të prodhimit, ndërsa thellësia e produktit është shumëllojshmëri brenda secilës prej këtyre linjave.

Këto dy elemente kombinohen për të bërë përzgjedhjen e produktit të dyqaneve ose përzierjen e mallrave.

Shitësit me pakicë do të kenë një gjerësi më të vogël të produktit sesa një dyqan të përgjithshëm mallrash. Kjo është për shkak se produktet e tyre kanë një fokus më të ngushtë dhe hende specifike. Megjithatë, ato mund të kenë një thellësi të barabartë, nëse jo më të gjerë, nëse zgjedhin të mbajnë një shumëllojshmëri më të madhe të çdo produkti.

Për shembull, një dyqan qirije do të ketë një shumëllojshmëri (ose gjerësi) më të vogël të produkteve sesa një dyqan droge në qoshe, edhe nëse ato kanë të njëjtin numër të produkteve në inventar.

Këto dy dyqane kanë strategji krejtësisht të ndryshme për produktin e tyre për shkak të nevojave të klientëve të tyre .

Aromë dhe ngjyra janë më të rëndësishme për konsumatorin e dyqanit të qirinjve sesa të kenë 100 stila qiri për të zgjedhur. Nga ana tjetër, lehtësia është thelbësore për konsumatorin e dyqanit të drogës dhe ata mund të duan të marrin pastë dhëmbësh dhe bateri në një ndalesë. Dyqani i drogës duhet të mbajë të gjitha gjërat e domosdoshme, edhe nëse ka vetëm një mundësi për secilin.

Përzierje Merchandise sezonale

Përzierja e një dyqani të dyqanit mund të ndryshojë edhe me stinët. Shumë shitës me pakicë zgjedhin të shtojnë një shumëllojshmëri më të madhe gjatë sezonit të blerjes së pushimeve të zënë. Kjo është një strategji e mirë, sepse u jep konsumatorëve mundësi më shumë për dhuratat. Mund të lejojë gjithashtu dyqan të eksperimentojë me linjat e reja të produktit pa bërë një investim të madh në inventar.