Vendosja e synimit SMART 101

Një Hyrje në Vendosjen e Qëllimeve të Biznesit SMART

Vendosja e qëllimit SMART është një teknikë popullore për të vërtetuar qëllimet tuaja. Kjo është e rëndësishme sepse ju ndihmon të kurseni kohë dhe energji duke e bërë procesin e përcaktimit të qëllimit më efikas dhe produktiv. Kjo ju ndihmon të shmangni tjerrjen e rrotave tuaj!

Cili është një objektiv SMART?

Ka disa mënyra për të përcaktuar akronimin SMART. Është përkufizimi që është më i përshtatshmi për pronarët e bizneseve të vogla:

SMART Tools për vendosjen e qëllimeve

Për të përcaktuar nëse qëllimi juaj është SMART një herë ju keni shkruar atë, të drejtuar përmes kësaj pune SMART Goal Setting dhe sigurohuni që çdo pyetje është përgjigje të qartë.

Është gjithashtu e dobishme për të parë se si duket një qëllim SMART para se të filloni. Këtu janë disa shembuj të qëllimit SMART që më tej demonstrojnë procesin.

Kur të jeni gati për të filluar ndjekjen e progresit tuaj, sigurohuni që të shqyrtoni edhe këtë listë të përcaktimit të qëllimit dhe ndjekjes së softuerit .

Pesë SMART Këshilla për Vendosjen e Qëllimeve

Tani që dini bazat rreth vendosjes së qëllimit SMART, këtu janë pesë këshilla që do t'ju ndihmojnë të maksimalizoni vendosjen e qëllimit SMART në biznesin tuaj.

Mendoni për imazhin e madh
Vendosja e qëllimit SMART është për të thyer qëllimet poshtë në segmente të validuara.

Në fillim të procesit, para se të kryeni qëllimin tuaj nëpërmjet kritereve SMART, mund të jetë e dobishme të filloni në fund dhe të punoni prapa . Kur ke në mend qëllimin përfundimtar të fotove, shpesh është më e lehtë të qëndrosh i përqendruar në këtë proces.

Get poshtë në Nitty Gritty
Pasi të keni një pamje të madhe në mendje, duhet të përdorni qasjen e kundërt dhe të fokusoheni në detajet.

Kur filloni të thyeni qëllimin tuaj në veprime më të vogla për të përmbushur kriteret SMART të "matshme" dhe "të arritshme", përfshini veprime që janë aq të vogla dhe specifike sa të jetë e mundur. Sa më i vogël të jetë hapat që duhet të bëni, aq më lehtë do të jetë përparimi përpara dhe ndërtimi i vrullit.

Përdorni një formulë të sistemuar
Vendosja e qëllimit SMART ka të bëjë me përdorimin e një formule që, kur të përfundojë me sukses, do t'ju marrë nga pika A në pikën B në mënyrë efikase. Sa më i strukturuar të jeni në proces, aq më lehtë do të jetë përparimi. Përdorni fletët e punës SMART, shembuj dhe mjete të përfshira më sipër për të filluar. Dhe ti rezistosh thirrjes për të vendosur qëllime në kokën tënde! Shkruani gjithçka poshtë, kështu që ju keni një rekord të asaj që ju jeni duke synuar dhe si keni ndërmend të arritur atë.

Ndiqni ecurinë tuaj
Kur të jeni ngulitur në qëllimin tuaj dhe të përqendruar në veprimet e përditshme që ju duhet të merrni, mund të jetë e lehtë të harroheni se ku jeni në proces. Plani rregullisht kontrolle të qëllimit për të vlerësuar progresin tuaj, rishikoni hapat e ardhshëm dhe festoni sukseset tuaja. Nuk është vetëm një mënyrë e shkëlqyeshme për t'u siguruar se po lëvizni në drejtimin e duhur, por gjithashtu do t'ju lejojë të kënaqeni me progresin tuaj dhe të qëndroni të motivuar për të lëvizur.

Cakto një Datë Përfundimi
Qëllimet e hapura janë të rrezikshme për një numër arsyesh, një nga të cilat është se nuk ka urgjencë apo presion kohor për të inkurajuar përparimin.

Asnjë datë përfundimi shpesh nuk do të thotë përparim më i ngadalshëm. Kjo është arsyeja pse pjesa "e bazuar në kohë" e vendosjes së qëllimit SMART është kaq e rëndësishme. Mendoni përmes një afati kohor për qëllimin tuaj kur ju jeni duke u nisur fillimisht dhe e thyejnë atë në objektiva më të vogla, kështu që lehtë mund ta shihni suksesin tuaj në çdo moment.

Për më shumë në caktimin e qëllimeve për biznesin tuaj, shqyrtoni burimet e dhëna në Udhëzuesin për Vendosjen e qëllimeve të biznesit të vogël .