Fakte dhe figura të riciklimit të mbeturinave elektronike

Mbetjet elektronike , zakonisht të referuara si e-mbeturina , janë një nga segmentet më të shpejtë në rritje në rrjedhën e mbeturinave të ngurta komunale. Edhe pse gati 100 për qind e e-mbeturinave është e riciklueshme, shkalla aktuale e riciklimit të e-mbeturinave nuk është premtuese. Artikujt që mund të mbulohen nga e-mbeturinat përfshijnë përbërës të tillë si plastike, metale dhe xhami. Le të shohim disa fakte dhe shifra të dobishme për riciklimin e e-mbeturinave:

> Referencat