Këto këshilla për përzierjen e llaçit do t'ju ndihmojnë të përzierni si një pro

Përzierja e llaçit është me të vërtetë një komponent i rëndësishëm ndërtimi që duhet të kombinohet tërësisht. Llaçi është material lidhës ndërmjet tullave dhe gurëve dhe shumë materialeve të tjera, të bëra nga rëra, uji dhe çimentoja në përzierje dhe sasi të ndryshme. Llaçi mund të përzihet duke ndjekur këto hapa, ashtu si pro.

Përzierja e procedurës së llaçit

Hapat e mëposhtëm duhet të ndiqen me kujdes për të siguruar qëndrueshmërinë e duhur të llaçit:

Përzierja e llaçit Këshilla

Më poshtë janë disa këshilla që do t'ju ndihmojnë të vendosni se kur duhet të ndalni përzierjen e llaçit.

Problemet e përzierjes së llaçit

Nëse ndiqni këshillat e rekomanduara më sipër, duhet të jeni mirë, megjithatë ka çështje të tjera që mund të ndikojnë në përzierjen e llaçit tuaj dhe që janë për shkak të punës dhe materialeve. Është e rëndësishme të kuptojmë që sapo të fillojë përzierja, ajo nuk mund të ri-përzihet, sepse do të ndikojë në forcën e përzierjes.

Një tjetër çështje është kur u shtohet uji më shumë në përzierje, duke ndikuar në përbërjen kimike të llaçit, duke reduktuar forcën e saj dhe duke shkaktuar çështje të tjera më vonë.

Së fundmi, duke shtuar përzierjen e gabuar, siç është sapuni për larjen e enëve, do të ndikojë në lidhjen dhe forcën e përzierjes së llaçit. Shumë nga llaqet e para-paketuara kanë aditivime që aktivizohen sapo të jenë të përziera.