Mësoni rreth rrezikut të perceptuar dhe si ta kapërceni atë

Rreziku i perceptuar është pasiguria që konsumatori ka kur blejnë artikuj, kryesisht ato që janë veçanërisht të shtrenjta, për shembull, makina, shtëpi dhe kompjutera. Çdo herë që konsumatori e konsideron blerjen e një produkti, ai ose ajo ka dyshime të caktuara rreth produktit, veçanërisht nëse produkti në fjalë është me çmim të lartë.

Kuptimi i llojeve të ndryshme të rrezikut të perceptuar

Si është identifikuar rreziku i perceptuar

Arsyet prapa një rreziku të perceptuar dhe si t'i kundërvihen

Shembuj të përditshëm të përdoruesve të tregut për të kapërcyer rrezikun e perceptuar

Ju shpesh do të shihni rrezikun e perceptuar të adresuar në mesazhet e marketingut.

Për shembull, merrni parasysh mesazhet e mëposhtme që kanë për qëllim të ndihmojnë një konsumator të kapërcejë rrezikun e perceptuar.

Puna jonë si marketers është që të shikojmë për rrezikun e perceptuar që konsumatorët kanë kur bëhet fjalë për produktet dhe / ose shërbimet tona dhe t'i adresojnë ato në mesazhet tona. A ka ndonjë rrezik të perceptuar që mund të filloni të adresoni sot?