Përshkrimi i Punës i Menaxherit të Tregtisë me Pakicë

Me lehtësi roli më i rëndësishëm në dyqan është menaxheri i dyqanit. Ky person vendos tonin për ditën, mban kulturën e biznesit, mbron markën, frymëzon punonjësit dhe tregon dhembshuri për klientin. Ndërsa menaxheri i dyqanit zakonisht merr drejtimin nga një pronar ose një distrikti / menaxheri rajonal, ekzekutimi i atij drejtimi është detyra kritike. Strategjia e madhe dhe planifikimi i madh funksionojnë vetëm nëse ekziston ekzekutimi i madh.

Aftësitë e kërkuara

Arsimi kërkohet

Ndërsa shumë kompani do të kërkojnë një diplomë bachelor për rolet specifike të kompetencës, pjesa më e mirë në lidhje me shitjen me pakicë është se ju mund të provoni aftësitë tuaja dhe vlerën e organizatës pa diplomë. Ka vetëm disa gradë (mes mijëra) që përgatisin dikë që të jetë një menaxher i dyqaneve. Shumica e menaxherëve të dyqaneve kanë kaluar vite duke punuar si një bashkëpunëtor shitës i cili është përgatitja më e mirë për të menaxhuar. Sidoqoftë, mos lejoni që vitet e përvojës të ndizen aftësitë e listuara më sipër.

kompensim

Në mënyrë tipike, kompensimi për një rol menaxher dyqan shkon nga $ 30,000 - $ 75,00 në vit.

Shtrirja e gjerë është më shumë për numrin e punonjësve dhe madhësinë e lokacionit sesa çdo gjë tjetër. Edhe pse, planet e mira të kompensimit kanë stimuj të mëdhenj për të fituar të ardhura shtesë për performancën. Menaxheri i dyqanit duhet të kompensohet për aftësinë e tij ose të saj për të gjeneruar shitje dhe fitime në dyqan duke ruajtur një kulturë të lartë shërbimi. Nëse një menaxher i dyqaneve "shpërblehet" në shitjet e tij personale kundrejt performancës së ekipeve, atëherë ai vendoset në konkurrencë me punonjësit e tij.