Si Hulumtimi i Tregut lidh Stadi Jeta për Efektivitetin e Reklamimit

Matja e suksesit të marketingut në mijëvjeçarë

Marketistët kanë një vend të ëmbël për mijëvjeçarë, meqë këta vendas dixhital natyrisht janë të tërhequr nga produktet e teknologjisë dhe zakonisht kanë fonde të mjaftueshme për të blerë inovacionet më të fundit. Kur marketingu në Millennials, ka disa pyetje kyçe për të kërkuar dhe për t'u përgjigjur.

Metrika e Efektshmërisë së përbashkët të Reklamimit

Gjatë disa dekadash, comScore zhvilloi kërkime me më shumë se 500,000 gra nga katër kategori gjenerata. Kategoritë e gjeneratave zakonisht njihen dhe përfshijnë:

Disa metrika të zakonshme të përdorura për të matur efektivitetin e reklamave përfshijnë tërheqjen e reklamave, angazhimin e konsumatorëve me reklamat dhe ndikimin e reklamës në sjelljen aktuale të blerjes. ComScore studioi ndikimin bindës të reklamimit televiziv tek konsumatorët duke përdorur një masë të pronarit të quajtur Share of Choice.

Shpërndarja e zgjedhjes metrike tregon ndryshimin në zgjedhjen e konsumatorit në lidhje me një produkt pas ekspozimit ndaj një reklame në lidhje me produktin.

Efekti i reklamimit televiziv në zgjedhjen e blerjes së konsumatorit ndjek një model hap pas hapi, me ndikim bindës më të madh për konsumatorët në kategoritë e gjeneratave në të cilat anëtarët janë më të vjetër. Rritja mesatare e numrit të konsumatorëve në secilën prej katër kategorive gjeneratave që preferonin një produkt pas shikimit të një reklamimi televiziv për produktin, tregohet më poshtë:

Ndërkohë që modeli i ndikimit bindës të reklamës televizive është padyshim i dukshëm në hulumtimin e comScore, disa ekspertë pohojnë se efekti është për shkak të fazave të jetës së konsumatorit dhe jo një karakteristikë e anëtarëve të një grupi gjeneratë që do të vazhdojnë në moshën dhe lëvizni në kategori të tjera gjenerata.

Kini kujdes për mijëvjeçarë që janë të irrituar nga reklamat dhe mos harroni më gjatë

Një nga metrics kryesore në hulumtim comScore ishte tërheqja e reklamave. U vleresuan dy lloje kujtesash: Kujdes i menjëhershëm dhe tërheqje e vonuar.

Metrika e menjëhershme e rikthimit synon të kapë efektivitetin e një reklamimi televiziv, duke tërhequr vëmendjen e shikuesve të televizorit. Kjo do të thotë se ad vlerësohet në lidhje me sa mirë bëhet fjalë për ballë të të gjitha rrëmujës dhe zhurmës që mund të ndodhë kur konsumatorët shikojnë televizor. Reklamuesit i referohen kësaj mase të efektshmërisë së reklamave si një break ad.

Vërejtja e vonuar nga shikuesit e reklamave televizive tregon se sa mirë shpallja lë përshtypje të qëndrueshme ose të paharrueshme tek shikuesit.

Përgjigjet e njerëzve që shikojnë reklamat televizive në hulumtimin comScore janë mjaft të ndryshme në të gjitha grupet e gjeneratave. Mijëvjeçarit dëshmojnë një përgjigje më të ulët të përparimit ad që grupet e tjera gjenerata. Disa dinamika mund të jenë në lojë për të prodhuar këtë rezultat.

Me zgjedhje, Millennials ndajnë vëmendjen e tyre në një numër aktivitetesh dhe interesash në çdo kohë të caktuar. Mijëvjeçarit shpesh angazhohen me disa pajisje dixhitale në të njëjtën kohë. Për shembull, një konsumator i mijëvjeçarit mund të shikojë televizor, të përdorë tabletën e tij dhe të ndjekë dhe t'i përgjigjet teksteve të gjitha në një ulje.

Përshkrimet e mijëvjeçarëve shpesh tregojnë se kjo ndodh sepse konsumatorët e rinj kanë vëmendje të shkurtër ose janë hiper-diskriminuese dhe kërkojnë përmbajtje digjitale që është vëmendje e kapur, unike apo shumë e këndshme.

Kur mijëvjeçarët e përqendrojnë vëmendjen e tyre në një reklamë, ata kanë të ngjarë të kujtojnë më gjatë se anëtarët e grupeve të tjera gjenerata.

> Burimi: