Vlerat dhe Misioni i Shitësve të Ushqimit, Nga Krogers në Whole Foods

Misioni i Korporatës, Vizioni, Vlerat e Supermarketeve më të mëdha

Barbara Farfan për About.com

Të gjitha dyqanet më të mëdha ushqimore me pakicë dhe zinxhirët e supermarketeve në SHBA kanë një deklaratë misioni. Dokumenti është më shumë se vetëm një copë letre. Një deklaratë misioni përcakton vlerat e korporatave të bizneseve, udhëzon punonjësit e tyre dhe i dallon ato nga konkurrentët e tyre.

Për shkak të mbizotërimit të markave ushqimore kombëtare, produktet dhe çmimet e ofruara në dyqane dhe zinxhirë që konkurrojnë me njëri-tjetrin zakonisht janë të padallueshme.

Kjo e bën më të rëndësishme përvojën e klientit në shitësit konkurrentë.

Deklarata e misionit të çdo dyqani të madh ushqimor me pakicë dhe zinxhir supermarketi realizon tri gjëra: përcakton markën, kulturën dhe përvojën e konsumatorit. Çdo mision, vizion. dhe vlerat e deklaratës është aq unik sa për mallin dhe përvojën e pazarit të secilit supermarket.

Ja një vështrim në 8 shitësit më të mirë dhe deklaratat e misionit të tyre