Si të forconi marrëdhëniet me klientët tuaj

Klientët janë ndoshta një nga faktorët më të rëndësishëm të fillimit dhe mbajtjes së një biznesi të suksesshëm. Pa klientë - sidomos ata që kthehen të punësojnë ju përsëri dhe përsëri - biznesi juaj do të jetë jo-ekzistues. Kjo është arsyeja pse sa më i suksesshëm që jeni në të kuptuarit dhe formimin e marrëdhënieve me klientët tuaj, aq më i suksesshëm do të jeni të rriteni biznesin tuaj të vogël .

Jo vetëm që zhvillon marrëdhënie me klientët tuaj një lëvizje të mençur nga pikëpamja e marketingut, por gjithashtu ju ndihmon të parashikoni nevojat e klientit dhe të bëni rregullime të vazhdueshme në mënyrë që të përmirësoni biznesin tuaj me kalimin e kohës.

Kur të keni kohë për të kuptuar nevojat e klientëve tuaj, do të jeni në një pozitë më të mirë për të siguruar kënaqësinë e klientit me produktet ose shërbimet tuaja, dhe përshtatni veten për mundësi të reja. Ju mund të rrisni edhe mundësinë e referimit dhe rritjen e marketingut të fjalëve të gojës . Këtu janë disa mënyra për të punuar për të forcuar marrëdhëniet tuaja me klientët tuaj.

Njohja e klientëve tuaj

Edhe nëse mendoni se keni një kuptim të mirë se ku vijnë klientët tuaj dhe çfarë kanë nevojë nga ju, ju mund të habiteni në mënyrat e shumta që ju mund t'i njihni më mirë. Konsideroni që bisedat tuaja të merrni paksa personale duke ndarë atë që bëni gjatë orarit tuaj të jashtëm, informacion në lidhje me familjen tuaj etj. Nuk duhet të jetë ndërhyrëse , por për ndarjen e informacionit jo-punë herë pas here mund të forcojë marrëdhëniet e klientëve tuaj.

Bëni punën e jashtëzakonshme

Është e qartë se gjatë ndërtimit të marrëdhënieve që cilësia e punës që bëni duhet të jetë shembullore.

Nëse nuk i bëni të lumtur klientët tuaj, do të jetë praktikisht e pamundur të krijoni marrëdhënie të qëndrueshme. Qëllimi për të tejkaluar pritjet e tyre sa herë që të jetë e mundur, dhe të demonstrojë se si mund të bëheni një zgjerim i vlefshëm i bizneseve të klientëve tuaj.

Komunikoni me klientët tuaj rregullisht

Komunikimi i qëndrueshëm dhe efektiv është i rëndësishëm në të gjitha marrëdhëniet, veçanërisht marrëdhëniet me klientët tuaj.

Ju mund të krijoni zakonin e praktikimit të komunikimit të mirë duke iu përgjigjur thirrjeve të klientit dhe emaileve, caktimin e kontrolleve të rregullta, ndarjen e lajmeve të kompanive dhe bashkëveprimin me klientët tuaj nëpër mediat sociale, nëse është e përshtatshme. Në përgjithësi, duke qëndruar në kontakt të rregullt dhe mbajtja e klientëve tuaj në lak mund të shkojë shumë.

Kërkoni Feedback

Është e rëndësishme të kërkohet reagimi i klientit pas projekteve individuale ose kur arrijnë arritjet në projektet afatgjata. Ju mund të merrni një qasje formale duke përdorur një sondazh të kënaqësisë së klientit, ose kërkoni ato informale gjatë një bisede. Hapi më i rëndësishëm i marrjes së reagimeve të klientit, megjithatë, është të kesh një plan për adresimin e ndonjë shqetësime ose kritikave dhe të angazhohesh në përmirësimin e proceseve të biznesit.

Mbështeteni në Ekspertizën tuaj

Shumë herë, klientët tuaj do të mirëpresin dhe vlerësojnë sugjerimet se si t'i bëjnë gjërat më mirë ose më efektive. Përdorni përvojën tuaj të kaluar dhe njohuri të hollësishme të punës që bëni në biznesin tuaj për të ndihmuar klientët tuaj të zhvillojnë zgjidhje që tejkalojnë pritjet e tyre fillestare. Kjo mund të arrihet me konsultime gjithëpërfshirëse, ose edhe më joformale, si për shembull, duke ndarë këshilla, këshilla dhe burime që do t'i ndihmojnë klientët tuaj në bizneset e tyre.

Kultivoni Partneritetet

Duke marrë parasysh çdo marrëdhënie të klientit si një partneritet i vazhdueshëm, ju mund të lëvizni marrëdhëniet në një partneritet bashkëpunues, reciprokisht të dobishëm. Ky fokus mund t'ju bëjë më të suksesshëm në ndërtimin e një marrëdhënieje të qëndrueshme në vend që thjesht të bëni punën dhe të ecni përpara. Dhe nuk e dini se ku mund të gjeni një mundësi për të krijuar një sipërmarrje të përbashkët dhe të punoni së bashku në një mënyrë krejtësisht të re.

Këto këshilla do t'ju ndihmojnë të solidifikoni marrëdhëniet tuaja të klientit dhe të krijoni një bazë të fortë që do t'ju ndihmojë të rriteni biznesin tuaj në nivele të reja.