7 Mënyra për Kickstart Business Innovation

Inovacioni i Biznesit të Vogël është vital

Çfarë bën risia për bizneset tona të vogla? Kjo i bën ato "më konkurruese dhe më të mira për të përfituar nga mundësitë e biznesit që dalin", thotë Jean-René Halde, presidentja dhe shefi ekzekutiv i Bankës për Zhvillimin e Biznesit të Kanadasë (Sipërmarrësit thonë se inovacioni është i rëndësishëm, njoftimi për shtyp i BDC).

Pra, si mund ta inkurajojmë risinë në bizneset tona të vogla? Këtu janë shtatë mënyra.

Mënyrat për Kickstart Business Innovation

1) Kuptojnë se risi mund të jetë e thjeshtë.

2) Ndërtoni risi në rutinat e biznesit tuaj.

3) Kërkoni në mënyrë aktive sugjerime për përmirësimin e proceseve dhe produkteve të biznesit tuaj të vogël.

4) Përfshini stafin në procesin e inovacionit.

5) Investoni në risi.

6) Kultivoni një mentalitet risi.

7) Hetoni mundësi SR & ED për biznesin tuaj.

Çelësi i suksesit të inovacionit

Nuk mjafton të thuhet se risi është një prioritet; ju duhet që në të vërtetë të punoni në të.

Jim Hogan, President dhe bashkë-themelues i VMAC, i cili zhvilloi një teknologji kompresor rrotulluese të vidave që revolucionarizoi industrinë e kompresorit celular, e vendos atë në këtë mënyrë; "Kam zhvilluar filozofinë time për novacionin.

Mund të tingëllojë si një gjë e mirë, por duhet të mendoni se jeni i zgjuar dhe provoni gjërat. Nëse ju nuk bëni, konkurrentët tuaj përfundimisht do. Çmimi shkon tek njerëzit me guxim për të provuar "(Sfida e Inovacionit, Banka e Zhvillimit të Biznesit të Kanadasë).