Çfarë duhet të përfshijë në një rezidence të pasurive të patundshme komerciale

Një rezidencë komerciale e pasurive të patundshme është si një përshkrim i pronës: siguron statistika vitale, pikat kryesore dhe karakteristikat e shquara dhe zvogëlon çdo dobësi në një përpjekje për të ulur interesin e investitorit të duhur. Përveç, në këtë rast, investimi është në ju. Mos harroni se firmat komerciale të pasurive të patundshme marrin rinis nga individë të tërhequr në karrierë për shkak të potencialit të saj të fituar në mënyrë rutinore.

Si e tillë, është e rëndësishme të përfshihen kombinimet e duhura të informacionit firmat komerciale të pasurive të patundshme kërkojnë të dalin nga konkurrenca juaj.

Theksoni Shkathtësitë përkatëse

Punëdhënësit shpesh punësojnë agjentë me pak ose pa eksperiencë komerciale të pasurive të patundshme. Për të marrë këmbën tuaj në derë, të zbuloni çdo aftësi ose specialitete që mund të transferohen në industri. Për shembull, shumë punë përfshijnë disa aspekte të shitjeve, marketingut, thirrjeve të ftohta ose rrjetëzimit, të gjitha këto janë detyra kritike të një agjenti të pasurive të patundshme komerciale. Edhe detyrat me sa duket sikur janë si kryerja e turneve të zyrës, puna me bazat e të dhënave, idetë e ngritjes ose dhënien e prezantimeve mund të tregojnë aftësinë tuaj për të kaluar me sukses pozicionin komercial të pasurive të patundshme.

Sigurimi i rezultateve të matshme

Është e lehtë të theksohet në rezymenë tuaj se ju ishit një shitës i shquar makinash në vendin tuaj të fundit të punësimit, por kjo tregon një firmë të vogël për potencialin ose ambicien tuaj.

Përdorni të dhëna sasiore në vend që të provoni se çfarë keni realizuar. Në vend të plotësimit të rinisë tuaj me mbiemra të zbrazëta, vini re se sa u rrit vëllimi juaj i shitjes gjatë një periudhe të caktuar kohe.

Theksoni arritjet

Jo të gjitha triumfet e biznesit maten në numër. Përmendni projekte të veçanta ose klientë të profilit të lartë me të cilët keni punuar.

Rendisni çdo rast kur punëdhënësit ju kanë numëruar për të udhëhequr një ekip, për të ngritur një klient ose për të marrë të tjerë nën krahun tuaj. Këto detyra tregojnë se ju keni potencial të lidershipit dhe fleksibilitetin dhe aftësitë e ndërtimit të ekipit për të qenë një agjent i suksesshëm.

Tregoni veten

Një pasqyrë e pasurive të patundshme komerciale duhet të zbulojë aftësitë tuaja dhe besimin tuaj. Në fund të fundit, në qoftë se ju nuk mund ta shisni veten, si mund t'ju besojë një firme që të shisni një ndërtesë? Një rezyme e besueshme është e përmbledhur, por e plotë me frazat e mundshme që tregojnë një ekzekutiv se si kompanitë e tjera kanë përfituar nga punësimi i ju. Ju gjithashtu duhet të përmendni se si keni përfituar nga pozicionet e kaluara, dhe se si këto përfitime mund të funksionojnë në një avantazh të firmës së re. Përfshini detaje të sakta në lidhje me mundësitë e të nxënit siç janë konferencat dhe seminaret e ndjekura. Bëni një lidhje të drejtpërdrejtë midis rezultateve të të nxënit dhe detyrave të veçanta që mund të kërkohen prej jush nëse përzgjidhet për pozicionin.

Trego gjasat

Një agjent duhet të jetë në gjendje të marrë, mbajë dhe mbajë klientët . Megjithëse personaliteti zakonisht vjen gjatë intervistës për punë, intervista juaj duhet të marrë këtë intervistë në radhë të parë. Prandaj, është e rëndësishme të tregosh se të dy kolegët dhe klientët gëzonin të punonin me ty. Një CV që citon vazhdimisht rezultate të larta të anketimit të klientit, çmime të mëdha në zyrë dhe norma të rëndësishme referimi ose mbajtjeje mund të dëshmojnë se jeni një punonjës besnik dhe i besueshëm dhe ofrues i shërbimit.

Si agjent i ardhshëm komercial i pasurive të patundshme, merrni në konsideratë marrjen e një video të shkurtër për t'u dhënë mundësi punëdhënësve të ardhshëm mundësinë që të "parapamoni" para intervistës.