Një Lista e Kontrollit të Ndërtimit të Ndërtimit për Parandalimin e Krimit

Parandalimi i krimit nëpërmjet dizajnit mjedisor (CPTED) është një grup parimesh të dizajnit të përdorura për të dekurajuar krimin. Koncepti është i thjeshtë: Ndërtesat dhe pronat janë të dizajnuara për të parandaluar dëmtimin nga forca e elementeve dhe fatkeqësive natyrore; ato duhet gjithashtu të dizajnohen për të parandaluar krimin.

Katër elementet e CPTED janë Mbikëqyrja Natyrore, Përforcimi Territorial, Kontrolli i Hyrjes Natyrore dhe Mirëmbajtja.

Skuadra ime e artikujve të CPTED deleve në secilën prej këtyre elementeve në disa detaje.

Kjo listë kontrolli mund të printohet dhe të përdoret në lidhje me ato nene për të zbatuar CPTED në objektin tuaj. Megjithëse çdo artikull në këtë listë nuk mund të zbatohet në hapësirën tuaj të veçantë, këto parime mund t'i përmirësoni nga zyra e shtëpisë në një ndërtesë të lartë.

Mbikqyrja Natyrore

Kriminelët lulëzojnë në anonimitet. Ata nuk duan të njihen apo të njihen, kështu që normalisht do të zgjedhin situata ku mund të fshihen dhe mund të shpëtojnë lehtësisht. Vëzhgimi natyror, atëherë, thjesht është duke rregulluar pronën tuaj për shikueshmëri maksimale.

Lista e Kontrollit Natyror të Mbikqyrjes :

Përforcimi territorial

Qëllimi i Përforcimit Territorial është të krijojë një dallim të qartë ndërmjet pronës publike dhe private. Kjo është e rëndësishme për dy arsye: banorët e ligjshëm kanë një ndjenjë pronësie dhe do të vërejnë njerëz që nuk i përkasin; ndërhyrës, nga ana tjetër, do të ketë një kohë të vështirë përzierje.

Lista e Kontrollit të Përforcimit Territorial :

Kontrolli i qasjes natyrore

Kriminelët pëlqejnë të ndihen se janë në kontroll pasi hyjnë dhe dalin nga një zonë. Kur ata janë në kontroll, ata kanë një perceptim të ulët të rrezikut, pasi ata besojnë se janë në gjendje të lëvizin pa u vënë re. Megjithatë, kjo ndjenjë e kontrollit mund të mohohet duke kufizuar dhe duke shënuar qartë qasjet ndaj ndërtesave dhe pronave, duke kanalizuar vizitorët në një zonë të përcaktuar. Kontrolli i qasjes natyrore është përdorimi i karakteristikave të ndërtesës dhe të peizazhit për të udhëzuar njerëzit kur hyjnë dhe dalin nga një hapësirë.

Kontrolli i kontrollit të qasjes natyrore :

mirëmbajtje

Çuditërisht, siç duket, shumë ekspertë besojnë se një pronë e mirëmbajtur mund të pengojë krimin. Pse? Sepse një ndërtesë e mirëmenaxhuar tregon se pronari i saj nuk është më në gjendje ose nuk dëshiron të kontrollojë pronën e tij. Kështu bëhet ftesë për çdo kriminel që dëshiron të marrë kontrollin.

Lista e kontrollit të mirëmbajtjes :