Parandalimi i krimit nëpërmjet dizajnit mjedisor

Parandalimi i krimit nëpërmjet dizajnit mjedisor (CPTED) është një grup parimesh të dizajnit të përdorura për të dekurajuar krimin. Koncepti është i thjeshtë: Ndërtesat dhe pronat janë të dizajnuara për të parandaluar dëmtimin nga forca e elementeve dhe fatkeqësive natyrore; ato duhet gjithashtu të dizajnohen për të parandaluar krimin.

Parimet e CPTED bazohen në parashikimin e proceseve të mendimit të një shkelësi të mundshëm dhe krijimin e një mjedisi që dekurajon ndjekjen.

CPTED ka avantazhin e shtuar për të krijuar një ndjenjë sigurie dhe mirëqenieje midis punonjësve dhe qiramarrësve.

Kur CPTED vihet në praktikë, mjedisi që rezulton - duke përfshirë ndërtesën dhe mjedisin e tij - do të dekurajojë ose pengojë sjelljen kriminale dhe në të njëjtën kohë të inkurajojë qytetarët e ndershëm që të mbajnë një sy vigjilent.

Katër Parimet e CPTED

Edhe pse këto parime janë zhvilluar për projektimin dhe ndërtimin e ndërtesave të reja, konceptet mund të aplikohen edhe për bizneset ekzistuese.

Mbikqyrja Natyrore

Kriminelët nuk duan të njihen ose të njihen, kështu që ata do të zgjedhin situata ku mund të fshihen dhe të ikin me lehtësi. Këtu janë disa mënyra për të përfshirë mbikëqyrjen natyrore në një mjedis biznesi.

Rezultati: Një shkelës i mundshëm duhet të ndihet sikur ata janë duke u shikuar, dhe se rrethinat nuk ofrojnë rrugë të lehtë shpëtimi.

Kontrolli i qasjes natyrore

Kriminelët duan të ndiejnë se janë në kontroll. Megjithatë, kjo ndjenjë e kontrollit mund të mohohet duke shënuar qartë qasjet ndaj ndërtesave dhe pronave dhe kanalizimin e vizitorëve në një zonë të përcaktuar. Këtu janë disa këshilla për krijimin e kontrollit të qasjes natyrore:

Rezultati: një kriminel kurrë nuk duhet të ndihet sikur kanë dorën e sipërme kur i afrohen një objekti.

Përforcimi territorial

Qëllimi i këtij parimi është të krijojë një dallim të qartë ndërmjet pronës publike dhe private. Kjo është e rëndësishme për dy arsye: Banorët e ligjshëm kanë një ndjenjë pronësie dhe do të vërejnë dhe madje sfidojnë njerëzit që nuk i përkasin; Ndërhyrësit, nga ana tjetër, kanë një kohë më të vështirë përzierje.

Këtu janë disa mënyra për të zbatuar përforcimin territorial:

Rezultati: Punonjësit marrin një ndjenjë se "ky është hapësira ime", ndërsa ndërhyrës menjëherë vihen në mbrojtje.

mirëmbajtje

Mirëmbajtja lidhet me përforcimin territorial. Një zonë e mirëmbajtur dërgon mesazhin që njerëzit të vënë re dhe të kujdesen për atë që ndodh në një zonë. Kjo, nga ana tjetër, dekurajon vandalizmin dhe krime të tjera.

Mjekët e sigurisë i referohen "Theory Broken Windows" - ideja se një dritare e thyer do të tërheqë vandalët për të thyer një tjetër. Një zonë e vandalizuar pastaj bëhet më e ftuar në nivele më të larta të krimit. Një pronë duhet të mirëmbahet si një çështje sigurie, si dhe krenari.

Përforcimi i synuar

Fortësimi i synuar është një element tjetër i përmendur shpesh në lidhje me CPTED. Kjo thjesht do të thotë të bësh një ndërtesë më të vështirë për të hyrë me forcë.

Përdorimi i flokëve të mbyllur është një shembull i forcimit të objektivit. Për të qenë efektiv, flokët duhet të kenë çelësa të forta çeliku që zgjasin së paku një centimetër në hyrje të derës. Kur deadbolts janë instaluar në një derë druri kornizë, vida që mbërthen sulmet duhet të depërtojnë gjithashtu të paktën një inç në kuadër të derës. Maxum Deadbolt i Medeco është standardi për këtë lloj bllokimi të sigurisë së lartë.

Filmat mbrojtës të dritareve janë një shembull tjetër i forcimit të objektivit. Ndërtesat me dritare qelqi pllakash janë të prekshme për "shkatërrimin dhe kapjen" e vjedhjeve. Por qelqi pjatë mund të ndalojë një vare kur një film mbrojtës është instaluar siç duhet. ShatterGARD është produkti kryesor për këtë aplikacion.