Përdorimi i grirësve në riciklimin

Një shredder është një makinë ose pajisje që përdoret për shredding. Sistemet e copëzimit përdoren për të zvogëluar madhësinë e një materiali të dhënë. Ndërsa shumica e fjalorëve online përcaktojnë shredderin si "një pajisje që përdoret për shredding dokumentet si masë sigurie për të parandaluar vjedhjet e identitetit", shredders mund të jenë të shumë llojeve bazuar në materialin që përpunohet.

Ka grirëse të dizajnuara për të mbështetur reduktimin e materialeve përgjatë një sërë aplikacionesh riciklimi, duke përfshirë riciklimin e plastikës , riciklimin e e-mbeturinave , mbeturinat metalike, riciklimin e gomave dhe riciklimin e drurit.

Procesi i tharjes prodhon lëndë të parë për tu ri-futur në prodhim, si dhe produkte të përfunduara si pemë peizazhore . Terminologji të ndryshme përdoren për të përshkruar pajisjet e zvogëlimit të madhësisë, duke përfshirë grinders, chippers, granulators dhe mills çekan. Në përgjithësi, funksioni i tyre kryesor është zvogëlimi i madhësisë së një materiali të caktuar.

Shredder i konsumit kundrejt shredderit industrial

Bazuar në qëllimin e përdorimit, shredders mund të kategorizohen si shredders konsumit dhe grirëse industriale. Kështu, një shredder letër bie në kategorinë e shredder konsumit siç është përdorur kryesisht nga konsumatorët.

Shredders industriale janë zakonisht sistemet e rëndë dhe të lartë të vëllimit të përdorura për të përpunuar materiale të tilla ricikluese materiale si e-mbeturinave, plastike, druri dhe letër. Shredders industriale janë të pajisura me lloje të ndryshme të sistemeve të prerjes të tilla si dizajn vertikale bosht, dizajn horizontale bosht, bosht të vetëm, dy bosht, tre bosht dhe katër sistemeve prerjes bosht.

Përdorimi i Shredder në Menaxhimin e Mbeturinave

Në menaxhimin e mbetjeve, grirëse industriale për produktet e mbetjeve luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Përfitimet e përdorimit të mega-grirësve në qendrat e riciklimit të mbeturinave në shkallë të gjerë dhe deponitë komunale kanë të bëjnë me reduktimin e materialeve. Asfalti, goma, druri, plastika dhe materiale të ngjashme mund të kondensohen shpejt në një fraksion të thjeshtë të madhësisë së tyre origjinale.

Gjithashtu vini re, mbetjet bio-degradable dekompozohen më shpejt kur copëtohen. Nëse copëtohen siç duhet, materialet që janë varrosur në deponitë kanë shumë më pak hapësirë.

Përdorimi i grirësve në riciklimin

Në mjedisin e sotëm ekonomik, komunitetet dhe bizneset janë gjithmonë në kërkim të mënyrave të reja të uljes së kostove dhe përdorimi i shredders ofron opsione të reja strategjike. Ka dy qëllime kryesore të shredding materialeve në një proces riciklimi.

Së pari, duke reduktuar vëllimin e materialit përmes reduktimit, shpenzimet e transportit dhe magazinimit mund të ulen. Së dyti, grirësit automatikë, veçanërisht në riciklimin e mbetjeve elektronike, gjithashtu çlirojnë materialet për riciklim. Pajisje të tilla ofrohen nga disa shitës. Shumë opsione janë në dispozicion, varësisht nga aplikacioni specifik. Para se të bëjnë një investim, blerësit potencial duhet të kuptojnë faktorë të tillë si:

Një rrip i sheshtë është përdorur shpesh për të ushqyer materialet në shredder. Materiali mund të vendoset në rrip përmes një sërë metodash, varësisht nga operacioni i veçantë. Pajisjet e trajtimit të materialeve të caktuara për të kryer këtë detyrë mund të përfshijnë pajisjet ballafaquese, ngarkuesit e përparme, pirunët dhe kontejnerët në fund të rënies.

Zgjidhjet e copëzimit të zgjedhjes zakonisht përfshijnë shpejtësi të ulët, njësi të forta çift rrotulluese që ngadalë heqin materialin larg, duke minimizuar probleme të tilla si futja e metaleve në plastike gjatë procesit të tharjes.

Kur artikujt e mëdhenj duhet të copëtohen kundrejt një rrymë prej vetëm sendeve më të vogla, mund të kërkohet një njësi më e madhe e thyerjes primare. Një kalim i dytë mund të bëhet më pas me një shredder të mesëm ose granulator për të zvogëluar më tej madhësinë e grimcave dhe për të lehtësuar çlirimin e materialeve të riciklueshme. Ekranet e përmasave përdoren për të siguruar një produkt me madhësi të njëtrajtshme.

Disa shitës ofrojnë një makinë të vetme të kalimit që do të bëjë si zbërthimin kryesor ashtu edhe zvogëlimin e grimcave. Një shumëllojshmëri e makinave të klasifikimit mund të përdoren për të zgjidhur materialin për rimëkëmbjen maksimale.