Shkurtime të Përbashkëta në Projektimin e Ndërtimtarisë

Pixabay cocoparisienne

Një vizatim ndërtimi ose një inxhinieri është plot me ikona, linja dhe shkurtesa. Ka kaq shumë që ju duhet të dini ose keni një ide për atë që ata janë duke iu referuar në mënyrë që të kuptojnë plotësisht se çfarë është projektuar në vizatim ndërtimi. Këto janë shkurtesat tipike që mund të gjeni në një vizatim tipik inxhinieri ose në pothuajse çdo printim të dizajnit.