Të mirat dhe të këqijat për fillimin e një biznesi të punuar me dorë Mjeshtëri

Unë kam gëzuar gjithmonë duke bërë artizanale, artizanale letre në mënyrë specifike. Kam bërë letra dhe kuti të punuar me dorë, origami të palosur, të vulosur, të rezervuara dhe të gjitha që kanë të bëjnë me letra dhe detaje të ndërlikuara.

Por një zeje e punuar me dorë nuk është e kufizuar në artizanat letre; ju mund të jorgan, thur, thur me grep, punoni me xhami, qepni, bëni qeramikë, endje shportarie ose ndonjë lloj tjetër zejeje që është i tregtueshëm dhe i shitshëm.

Profilet e Fillimit të një Biznesi të Mjeshtëve të punuar me dorë

Ka shumë përfitime që vijnë me fillimin e një biznesi artizanal të punuar me dorë, duke përfshirë:

Mosmarrëveshjet për fillimin e një biznesi të punuar me dorë Mjeshtëri

Disa nga sfidat e mundshme të një biznesi artizanal të punuar me dorë janë:

Burimet e rekomanduara