Mësoni Çfarë Menaxheri i Qarkut me Pakicë bën

Funksioni i menaxherit të distriktit është që të mbikëqyrë funksionimin e përgjithshëm të dyqaneve me pakicë brenda një territori ose qarku të caktuar. Menaxher i distriktit është i ngarkuar me sigurimin që dyqanet e ndryshme të shitjes me pakicë po ecin normalisht dhe se dyqanet i përmbushin qëllimet e tyre të shitjes. Menaxherët individualë të dyqaneve zakonisht intervistohen dhe punësohen nga menaxheri i distriktit. Ky pozicion zakonisht i raporton menaxhmentit të lartë në kompani.

Menaxherët e qarkut zakonisht punësohen nga radhët e dyqaneve me pakicë me performancë të lartë. Njohja e kompanisë dhe mënyra se si funksionojnë gjërat në nivel dyqanesh janë një trajnim i mirë për dikë që do të mbikëqyrë dyqanet e shumta. Për të qenë efektiv si menaxher i distriktit, përveç disa trajnimeve menaxheriale, duhet të kemi aftësi të mira njerëzish. Komunikimi është çelësi për dikë që do të mbikëqyrë dhe menaxhojë shumë njerëz në dyqane të ndryshme.

Përgjegjësitë kryesore të një menaxheri të distriktit

Menaxherët efektivë të rretheve janë tregtarët e trajnuar mirë me një kuptim të plotë të estetikës së shitjes me pakicë dhe klientëve. Ata posedojnë aftësi të forta analitike dhe janë zgjidhës të mirë të problemeve. Menaxherët e qarkut punësojnë, trajnojnë dhe zhvillojnë ekipet e tyre të menaxhimit. Përgjegjësitë e tjera përfshijnë sigurimin e kënaqësisë së klientëve në distriktë dhe cilësinë e produktit gjatë menaxhimit të performancës financiare të territorit dhe menaxhimit të sigurisë dhe sigurisë brenda qarkut.

Kjo mund të përfshijë ndihmën e menaxherëve të dyqaneve me punësimin dhe mund të përfshijë në një moment shkarkimin e një menaxher dyqanesh nëse kompania vendos se është e nevojshme.

Meqenëse një menaxher i distriktit është përgjegjës për një zonë të madhe gjeografike, puna zakonisht përfshin një sasi të mjaftueshme udhëtimi, zakonisht disa herë në javë të paktën.

Kushdo që dëshiron të jetë një menaxher i distriktit duhet të jetë në gjendje të trajtojë orë të gjata në rrugë ose në ajër, në varësi të madhësisë së territorit të tyre.

Përvoja ka nevojë të jetë menaxheri i distriktit

Një histori e provuar e përvojës së menaxhimit me pakicë , mundësisht përvojë shumë-njësie, është një trajnim i mirë për këtë pozitë. Menaxherët e distriktit duhet të kenë aftësinë për të analizuar raportet financiare dhe për të marrë vendime në bazë të informacionit. Udhëheqja e shkëlqyer, aftësitë ndërpersonale dhe organizative gjithashtu janë atributet kritike për dikë që dëshiron të jetë një menaxher rrethi. Do të jetë e vështirë për të bërë punën pa aftësinë për të menduar në këmbë dhe të dinë se si të merren me konfliktet në vendin e punës. Në mënyrë ideale, menaxheri i distriktit do të jetë i njohur me rajonin gjeografik që do të mbikëqyrë, ose do të jetë në gjendje të marrë kohë për ta njohur atë përpara se të marrë pozitën.

Ashtu si me shumicën e vendeve të shitjes me pakicë, një diplomë e shkollës së mesme ose GED është kërkesa bazë arsimore. Për pozicionet me më shumë autoritet, një diplomë kolegji në biznes ose në një fushë të lidhur ngushtë mund të zëvendësojë një pjesë të përvojës së kërkuar.

Kompensimi ndryshon për menaxherët e rretheve

Paga bazë do të ndryshojë me vendndodhjen dhe numrin e dyqaneve brenda qarkut.

Mund të ndryshojë shumë nga kompania, por një kompensim i mirë ballpark do të ishte në rangun prej $ 45,000 deri në $ 80,000. Menaxherët e qarkut zakonisht marrin një makinë kompani, shpenzimet e udhëtimit, përfitimet mjekësore, dhe herë pas herë ndihmën e zhvendosjes nëse kanë nevojë të lëvizin për të kryer punën. Bonuset e performancës janë stimuj zakonorë, por ndryshojnë në varësi të kompanisë.