Profili-Pronësia Investimi në Komunitetet e daljes në pension

Demografia dhe llojet e pronave në dispozicion

Me brezin e plakjes së bumit të foshnjave, komunitetet e daljes në pension janë bërë më popullore. Ka mundësi të veçanta investimi në dispozicion në këtë lloj lagjeje. Megjithatë, nuk mund të jetë zgjedhja e duhur për çdo investitor. Një komunitet i daljes në pension ka një përbërje specifike. Kuptimi i profilit të një komuniteti tipik të daljes në pension mund t'ju ndihmojë të vendosni nëse ai mund të jetë i përshtatshëm për ju si investitor.

Çfarë është një komunitet i daljes në pension?

Një komunitet i daljes në pension është një zonë që është ndërtuar posaçërisht për ose është caktuar për të rriturit 55 vjeç e lart. Shumica e të rriturve në komunitet konsiderohen të pensionuar nga puna e tyre në kohë të plotë prej nëntë deri në pesë. Ata mund të ndjekin punën me kohë të pjesshme, por nuk janë më në racën e përditshme të mirave.

Komunitetet e daljes në pension janë një zhvillim i apartamenteve, condos, ose shtëpitë e shkëputura. Banorët zakonisht kanë mundësinë të marrin me qira ose të blejnë një njësi në varësi të nevojave të tyre. Komunitetet e daljes në pension mund të jenë pjesë e një komuniteti të mbyllur që vetëm banorët kanë qasje.

Komunitetet e daljes në pension janë komunitete aktive për të moshuarit e shëndetshëm. Ndërsa disa komunitete të daljes në pension përqendrohen në kujdesin mjekësor, shumica janë të bazuara në idenë se banorët janë individë të shëndetshëm dhe të aftë. Komuniteti është i përqëndruar në këtë mënyrë jetese aktive. Ideja është se ajo është një lagje gjithëpërfshirëse.

Ndërsa banorët janë të lirë të vijnë dhe të shkojnë si ata ju lutem, komuniteti i daljes në pension ofron shumë lehtësira që e bëjnë atë të panevojshme për sipërmarrje shumë larg.

Një komunitet i daljes në pension është i ngjashëm me jetesën në një hotel. Në përgjithësi ka një staf që është në telefon 24 orë në ditë për të përshtatur nevojat që mund të kenë banorët.

Pajisjet në dispozicion do të ndryshojnë në bazë të madhësisë dhe llojit të komunitetit:

Ku ndodhen në mënyrë tipike?

Komunitetet e daljes në pension zakonisht janë të vendosura në klimat e ngrohta. Florida, Texas, Kaliforni dhe Arizona janë të gjitha pika të nxehta për komunitetet e daljes në pension.

Komunitetet e daljes në pension shpesh ndërtohen në afërsi të një qyteti më të madh. Kjo është bërë në mënyrë që banorët të kenë qasje në kulturën, argëtimin dhe kujdesin mjekësor që ofron qyteti.

Komuniteti i daljes në pension mund t'u sigurojë banorëve transporti, si një anije, në zonat që rrethojnë komunitetin, siç është qyteti. Përveç kësaj, komunitetet e daljes në pension shpesh ndërtohen pranë transportit publik në mënyrë që banorët të kenë qasje në një sistem të autobusëve ose hekurudhave.

Kush zakonisht jeton në një komunitet të daljes në pension?

Komunitetet e daljes në pension janë projektuar posaçërisht për të rriturit në pension.

Kjo zakonisht do të thotë që ju duhet të jeni 55 vjeç ose më i vjetër për të banuar në një komunitet të daljes në pension. Megjithatë, disa komunitete të daljes në pension i lejojnë banorët të jenë nën moshën 55 vjeç, për aq kohë sa një pjesë e caktuar, zakonisht 80 përqind e të gjithë banorëve, ende janë mbi 55 vjeç. Nesters bosh janë banorë të zakonshëm të komuniteteve të daljes në pension si edhe të moshuarit.

Cili është niveli i të ardhurave?

Komunitetet e daljes në pension përbëhen nga pensionistët të cilët janë financiarisht të qëndrueshëm. Ata janë përgjithësisht të ardhura të mesme ose të ardhura të mesme të sipërme. Megjithatë, ata nuk punojnë më, kështu që zakonisht do të kenë një të ardhur fikse të kursimeve të daljes në pension që ata janë në gjendje të mbijetojnë.

Llojet e pronave në dispozicion

Ka lloje të caktuara të pronave të investimit që janë në dispozicion në një komunitet të daljes në pension.

Tjetër: Pro dhe kundër të Investimi në Komunitetet e daljes në pension