Llojet e sigurimeve për qiradhënësit dhe investitorët e pronës

Çfarë sigurimi duhet të bëjnë qiradhënësit dhe investitorët e pronës?

Sigurimi është një temë që shpesh anashkalohet nga investitorët e pasurive të paluajtshme dhe qiradhënësit, edhe pse kjo është një pjesë vitale e çdo karriere të suksesshme investuese në pronën. Në rast të një humbjeje të pjesshme të pronës, humbjes totale të pronës, madje edhe padisë për përgjegjësi, nëse nuk jeni siguruar siç duhet, ju mund të gjeni veten të shkatërruar financiarisht, karrierën tuaj investuese të pasurive të patundshme në rrezik, ose më keq akoma, kursimet tuaja të jetës fshihen dhe një gjykim të madh kundër jush.

Me sigurimin e duhur në vend, ju mund të mbuloni veten kundër humbjeve të mëdha që mund të bëjnë kërdi financiare. Megjithatë, është e rëndësishme të kuptojmë se duhet të gjesh një ekuilibër të duhur midis sigurimit të pasur dhe të varfër në para. Ju dëshironi të bëni të sigurtë që shuma që ju paguani vetëm në premiumet e sigurimit nuk do të vendosni vështirësi financiare për ju dhe biznesin tuaj. Nëse e gjeni veten në një vështirësi financiare për shkak të kostove të sigurimit, mund të jetë koha që të rishoheni investimin tuaj.

Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se gjithmonë duhet të flisni me një agjent sigurimi profesional për të diskutuar situatën dhe nevojat tuaja specifike. Çdo pronë është e ndryshme. Prona në një zonë bregdetare ka kërkesa të ndryshme sigurimi se njëra e rrethuar nga toka bujqësore. Nën-sigurimi, një pronë e investimit, mbipronja e një pasurie investimi ose që ka lloje të gabuara të sigurimit në pronën e investimit mund të prodhojnë të gjitha rezultatet shkatërruese.

Llojet e Sigurimeve për Investitorët dhe Pronarët e Pasurive të Paluajtshme:

Sigurimi i rrezikut dhe zjarrit për pronën fizike

Sigurimi i Përgjegjësisë

Sigurimi i Rezervës Kanalizuese

Sigurimi i përmbytjes për pronën fizike

Sigurimi i Terrorizmit

Sigurimi i Riskut i Ndërtuesit

Humbja e sigurimit të të ardhurave

Sigurimi i Kontratës së Përgjithshme

Sigurimi i Kompensimit të Punëtorëve

Politika e sigurimit ombrellë

Kjo listë mund të duket e gjatë, por nuk është e plotë. Ka shumë lloje të tjera të sigurimeve që mund të keni nevojë, prandaj është e rëndësishme që të keni një agjent sigurimi kompetent dhe të besuar në ekipin tuaj për të shqyrtuar situatën dhe nevojat tuaja personale.