Si të Ftoni Fjalën Për Ngjarje të Veçanta

Nëse punoni në planifikimin e ngjarjeve , shpesh do të mbështeteni në ndihmë klientëve tuaj në trajtimin e ftesave të tyre. Për shumë njerëz, përgatitja e ftesës së përsosur mund të jetë e madhe dhe frustruese. Klientët tuaj do të mbështeten në ekspertizën tuaj për t'i ndihmuar ata gjatë procesit.

Si një planifikues ngjarje , mund të ndikoni në tonin e ngjarjes, dhe kjo përfshin formatin dhe formulimin e ftesës. Një ftesë duhet të përputhet me nevojat dhe personalitetin e klientit.

Nëse planifikoni një martesë për një çift të dashuruar, mund të përdorni ngjyra të theksuara dhe formulime të buta për ftesën. Në të kundërt, nëse jeni duke punuar me një klient të korporatës për një fondesh të mëdha, ftesa mund të jetë më formale dhe më e qetë.

Formulimi i Ftesave Formale

Shkrimi i ftesave formale për ngjarje dhe takime të veçanta është më e lehtë se shumica e njerëzve do të mendonin. Shumë shpesh njerëzit po kërkojnë një letër të ftesës së mostrës kur ata me të vërtetë duan të gjejnë formatin që ofron idetë e formulimit të ftesës. Pjesa e argëtimit është të kuptoni se sa kreativ mund të jeni në përzgjedhjen e shkrimit për ftesën tuaj.

Por ftesa formale është një element i rëndësishëm i paketës totale të letrave ftuese dhe materialeve të përdorura për ngjarjet. Ftesat janë paraqitur në shumë formate të ndryshme, duke përfshirë thirrjet telefonike, postën elektronike, letrat, letrat me shkrim dhe ftesat formale.

Mbi të gjitha, duhet të jeni i shqetësuar për gabimet në drejtshkrim, gramatikë dhe pikësim.

Duke punuar me një dizajner grafik për të krijuar një plan urban me porosi mund ta bëjë ngjarjen të duket më dalluese dhe përshtatet me personalitetin e klientit tuaj.

Ftesë formale e mostrës

Pavarësisht nga funksioni, qasja më e mirë për planifikuesit e ngjarjeve është të krijojë një format standard për veten dhe të përditësojë specifikat në varësi të ngjarjes aktuale.

Një ftesë zyrtare duhet të jetë e thjeshtë dhe e formatuar në një kartë ose stok të shkrimit që është madhësia e një karte përshëndetëse ose më e vogël. Shumica e ftesave përdorin një font që përputhet me fontet standarde të organizatës ose një skript që projektuesi pëlqen. Çështja kryesore është të siguroheni që jeni duke ndjekur standardet e markave të blerësit ndërsa krijoni një ndjenjë formaliteti.

Nëse, nga ana tjetër, po punoni në një aktivitet privat, si një martesë, mund të dëshironi të punësoni një calligrapher për të shkruar ftesat manualisht. Ky është një opsion popullor për shumë çifte, pasi duket më elegant dhe më i personalizuar se ftesat e shtypura.

Ftesa duhet të përmbajë informacionin e mëposhtëm:

[Vendos logo]

[Fut emri i hostit, titulli]
kërkon kënaqësinë e kompanisë suaj

[Shëno emrin zyrtar të ngjarjes]
[Vendos vendin]

[Shëno fjalën e ngjarjes nëse është e përshtatshme]

[Vendos ditën, datën (et), vitin]

RSVP
[Fut emrin]
[Vendos numrin e telefonit]
[Fut e-mail nëse është e përshtatshme]

Detajet për t'u ndjekur

Është e rëndësishme që projektuesi të formatojë linjat individuale në mënyrë që të përshtaten me hapësirën në dispozicion të ftesës përfundimtare. Ju duhet të planifikoni të punoni ngushtë me projektuesin për të siguruar që të gjitha informatat e nevojshme i përshtaten ftesës në një mënyrë vizuele-tërheqëse.

Si një planifikues ngjarjeje, mund të ndihmoni të ndikoni në shanset e suksesit të ngjarjes shumë kohë përpara se të ndodhë ngjarja. Ndihmuar klientin tuaj të zgjedhë ftesën e duhur dhe formulimin me kujdes mund të sigurojë që ngjarja të jetë e mbushur dhe të gjithë e dinë se çfarë të presin.