Kuptimi i bazave të certifikimit LEED

Udhëzues për Certifikimin LEED: Çfarë Ju duhet të dini

LEED Gold. Foto Flickr RTMUP

Certifikimi LEED është një proces certifikimi që ka për qëllim shpërblimin e vendimeve të qëndrueshme dhe miqësore ndaj mjedisit që janë pjesë e procesit tuaj të ndërtimit. Kjo është një mënyrë për të demonstruar për ju dhe klientët tuaj, se disa qëllime mjedisore janë arritur gjatë projektimit dhe ndërtimit të strukturës apo objektit që është duke u certifikuar. Për t'u certifikuar, projekti i ndërtimit duhet të marrë pika të caktuara dhe të plotësojë standardet e ndërtimit të gjelbër që do të verifikohen më vonë gjatë procesit të certifikimit.

Një ndërtesë e certifikuar LEED mund të ketë cilësi për të marrë stimuj të veçantë shtetëror dhe të qeverisë lokale dhe mund të ndihmojë në rritjen e interesit të shtypit në projektin tuaj. Në nëntor të vitit 2015, procesi më i fundit i certifikimit u bazua në sistemin LEED v4 që është aktualizuar kohë pas kohe, por sigurohuni që të verifikoni me USGBC rishikimin e fundit të sistemit para fillimit të procesit të certifikimit.

Sa shumë sisteme vlerësimi LEED janë në dispozicion?

Sistemi i fundit i vlerësimit LEED përbëhet nga 5 fusha të ndryshme që adresojnë projekte të shumta:

Këto 5 fusha pastaj ndahen në komponentë më të vegjël ku jepen pikat dhe në varësi të një numri pikash të marra ata mund të marrin një nga kategoritë e mëposhtme:

Është shumë e rëndësishme të theksohet se sistemi i vlerësimit mund të zbatohet në të dy ndërtimet e reja dhe ato ekzistuese.

Kërkesat Minimale të Certifikimit LEED

Procesi i certifikimit LEED duhet të përmbushë minimalisht këto kërkesa:

Kategoritë e kreditit LEED Certification

Për të fituar kredi për të arritur një nga kategoritë e mësipërme, projekti duhet të përmbushë disa kritere dhe qëllime brenda kategorive të mëposhtme:

LEED për Zhvillimin e Fqinjësisë ofron për disa kategori të tjera të kreditit, si vendndodhja dhe lidhja e mençur, modeli dhe dizajni i lagjes dhe infrastruktura e gjelbër dhe ndërtesat

Cilat përfitime mund të merrni nëpërmjet një Certifikimi LEED?

Marrja e çertifikuar ose ndërtimi i çertifikuar nga LEED do të zvogëlojë shpenzimet e operimit të ndërtimit dhe mirëmbajtjes duke promovuar një mjedis të madh pune dhe të brendshëm për të gjithë përdoruesit e ndërtesës. Për të mos përmendur, se do të krijojë një vend pune më të shëndetshëm dhe më produktiv dhe mund të jetë gjithashtu një pikë e shkëlqyer e shitjes për projektin tuaj. Përfitime të tjera për t'u certifikuar nga LEED është se do të: