Mënyrat për të përfunduar shërbimet e pasurive të patundshme

Ju nuk mund të jeni të mbërthyer me atë lehtësim kundër pasurisë suaj përgjithmonë

Nëse jeni duke blerë një pronë të re dhe jeni i shqetësuar për një lehtësim që ju keni vënë re në abstraktin tuaj të titullit ose jeni duke planifikuar të rinovoni pronën tuaj të tanishme dhe ju keni qenë të frustruar nga servitutët e gjatë, t heq dorë nga shpresa. Ju mund të hiqni lehtësimet problematike të pasurive të patundshme në disa mënyra.

Thith Titullin

Ndonjëherë pronat kanë lehtësira që u krijuan shumë vite më parë, dhe në këtë rast veprimi ligjor mund të fillohet për të "heshtur titullin" dhe për të hequr disa lehtësira.

Supozoni se përshkrimi ligjor i pronës është shumë i vjetër. Nuk ka pasur kurrë sigurim të titullit dhe disa nga kufijtë janë përshkruar si linja gardhesh pronash të zotëruara nga të tjerët. Paraqitja e një veprimi të titullit të qetë mund të shpallë qëllimin tuaj për të bërë që kufijtë të bien dakord me një studim të tanishëm edhe nëse ato nuk janë saktësisht përgjatë vijave ekzistuese të gardhit.

Nëse askush nuk e kundërshton veprimin, titulli do të qetësohet dhe toka do të rimbursohet ashtu siç është anketuar.

Lejo që qëllimi për ngushëllim të skadojë

Një shembull i vërtetë i një titulli të qetë ishte një lehtësim për një grua të caktuar në mënyrë specifike për të kaluar në pronë për të hyrë në një komunitet të mirë. Shërbimi ishte mbi 75 vjeç, gruaja ishte e vdekur dhe pusi ishte prej kohësh i mbuluar për arsye shëndetësore. Shërbimi nuk ishte më i nevojshëm dhe prandaj u ndërpre.

Megjithëse shumica e serviseve "drejtohen me tokën" ose kalojnë përpara për pronarët e rinj të pronave të përfshira, rrethanat si këto mund të bëjnë një lehtësim pa përdorim të mëtejshëm.

Ju mund t'i jepni një ndërmarrjeje komunale një lehtësim për të kaluar tokën tuaj për të shkuar në një vend ku kryen riparime të mëdha ose krijimin e një centrali të ri energjie. Ju mund të krijoni një lehtësim për t'i dhënë fund një date të caktuar ose me një ngjarje të caktuar, siç janë riparimet ose ndërtimet që përfundojnë zyrtarisht - duke supozuar se kompania e shërbimeve ka krijuar qasje tjetër në vendndodhjen e saj.

Braktisni ngushëllimin

Një lehtësim gjithashtu mund të pushojë së ekzistuari sepse nuk mund të përdoret më. Në rastin e ndërmarrjes së shërbimeve, ai mund të ngrejë rrethojën rreth vendit të tij para se të përfundojë ndërtimi me gardhin që shkel në zonën e servisit. Kjo mund të interpretohet ligjërisht si kompani që braktis shërbimin, sepse ka bllokuar teknikisht qasjen që u krijua për të krijuar.

Megjithatë braktisja mund të jetë një zonë gri. Në përgjithësi nuk konsiderohet të jetë braktisje thjesht sepse kompania nuk përdor më shërbimin, si në qoftë se ajo braktis ndërtimin në vend. Sipërfaqja e ndërtimit do të mbetet e arritshme nga kompania nëse duhet të vendosë të rifillojë operacionet atje - përveç nëse sigurisht, mund të vërtetohet se kompania nuk ka pasur për qëllim të rifillojë operacionet. Në këtë rast, mund të bëhet një argument se qëllimi i servitutit ka skaduar.

Ndaloni përdorimin e një lehtësie prescriptive

Një lehtësim prescriptiv është rezultat i një koncepti ligjor të komplikuar të njohur si posedim i kundërt . Pakoja e tokës pranë shtëpisë rurale të Joeit ka qenë e zbrazur dhe e papërdorur për aq kohë sa ai mund të kujtohet - ndoshta edhe dekada. Një ditë ai vendos të ndërtojë një garazh atje, sepse ai nuk ka vend për të shtuar një në pronën e tij.

Ai posedon në mënyrë të pafavorshme tokën e afërt dhe e ka thyer ligjin, sepse ai nuk e zotëron atë ligjërisht, por kjo është një çështje vetvetiu.

Tjetra, Joe derdhet konkrete për të zgjeruar rrugën e tij ekzistuese në mënyrë që të kthehet në garazhin e ri në pronën e zënë poshtërsi. Tani ai krijoi një lehtësim, madje pa pëlqimin e pronarit të tokës. Por, siç rezulton, ai vendos të mos përdorë garazhin e tij të ri. Ai zbulon se ai e urren duke ecur nëpër të gjithë atë tokë pas parkimit vetëm për të shkuar në derën e tij të përparme.

Nëse mbajtësi i një servilizmi përcjellës nuk e përdor atë, kjo është një formë e braktisjes.

Shkatërroni arsyen e ngushëllimit

Në rastin e një shërbimi të krijuar për një mur të partisë, një mur në vijën e pronës që i shërben të dy pronave - shkatërrimi i murit të partisë do të përfundonte në mënyrë efektive pajtimin.

Po kështu, nëse u krijua një lehtësi për kompaninë e shërbimeve për të drejtuar linjat e energjisë në rrugë nga vendndodhja e saj e re dhe nëse këto linja elektrike u prishën dhe u braktisën për ndonjë arsye, nuk do të përdoreshin përsëri, servituti bëhet i pavlefshëm. Qëllimi i saj është shkatërruar.

Bashkoni pronat dominante dhe serviluese

Ndonjëherë pronat ngjitur kanë një lehtësim midis tyre, duke lejuar një ose të dyja palët të kenë qasje në tjetrën. Njëra është pronë shërbyese dhe prona që përfiton nga servituti është pronë dominuese. Në këtë rast, ju keni një lehtësim të duhur .

Nëse një pronar i ka fituar të dy pronat dhe i ka kombinuar ato në një përshkrim ligjor, shërbimi nuk do të ishte më i nevojshëm. Dy pronat janë bashkuar. Kjo mund të ndodhë sepse pronari i pronës servient vendos të shesë dhe pronari i pronës dominante hyn në mundësinë për të zgjeruar fermën e saj duke blerë vetë pronën.

Ekzekuto një Marrëveshje për Lirimin

Nëse ekziston një lehtësim dhe pronarët e rinj të të dy pronave gjejnë se nuk i interesojnë ose i përdorin zotëruesit dominues të pronës, servituti mund të ndërpritet nga pronari dominues i pronësisë që nënshkruan një dokument lirimi tek pronari i pronës servient. Ky dokument i lirimit mund ta lansojë pronarin e pronës servilese nga servisimi ose të lirojë pronën e servitutit tek pronari i pronës servient, duke liruar kështu pronën e servisimit nga të qenit një lehtësim.

Tregojeni atë në Gjykatë

Ngrënia është e ligjshme - dhe ndonjëherë jo aq ligjore - për përdorimin e një pasurie të dhënë për një pronar jo-pronar. Këto arsye për të përfunduar shërbimet janë të gjitha ligjërisht të qëndrueshme, por shpesh kundërshtohen nga njëra palë ose tjetra. Pothuajse gjithmonë kërkon një lloj veprimi të hapur ligjor ose procedurë për të hequr një lehtësim. Ju ndoshta do të keni për të marrë çështjen në gjykatë duke paraqitur një padi civile në mënyrë që të mund të arrini titullin e qartë.