Metrika e Performancës së Zinxhirit të Furnizimit

Kur një kompani dëshiron të shikojë performancën e zinxhirit të saj të furnizimit, ka shumë metrika të shumta që mund të përdoren. Çdo metrikë e performancës së zinxhirit të furnizimit jep një pamje paksa të ndryshme të një pjese të zinxhirit të furnizimit. Vendimi i rëndësishëm për çdo kompani është të përcaktojë përparësitë se cilat metrika të zinxhirit të furnizimit janë të rëndësishme dhe se si do të përdoren ato. Shumë kompani përdorin metrika të performancës së zinxhirit të furnizimit që janë të lehtë për tu llogaritur, por jo domosdoshmërisht mund të japin një tregues të vërtetë se si funksionon zinxhiri i furnizimit.

Disa kompani përdorin një sërë metrash që ata kërkojnë departamentin e tyre të logjistikës që t'i përmbahen, por nuk e kuptojnë se duke vepruar kështu, pjesët e tjera të zinxhirit të furnizimit mund të ndikohen negativisht.

Karakteristikat e një metrici të mirë të performancës

Kur kompanitë shikojnë në metrics të ndryshme të performancës që janë në dispozicion, ka një numër karakteristikash që duhet të kërkojnë kur zgjedhin metrics që do të ndihmojnë me vendimet e tyre të biznesit.

Kategoritë e Metrics Performance

Ekzistojnë tri kategori kryesore të metrics performance performance zinxhirit; kohën, koston dhe cilësinë .