Çfarë është Networking Biznesi dhe Cilat janë Përfitimet?

Pse rrjetet e biznesit janë esenciale për suksesin

Përkufizimi i rrjetëzimit:

Rrjetëzimi i biznesit është procesi i krijimit të një marrëdhënieje të dobishme reciprokisht me njerëzit e tjerë të biznesit dhe klientët potencialë dhe / ose klientët . Qëllimi kryesor i rrjetëzimit të biznesit është t'u tregoni të tjerëve për biznesin tuaj dhe shpresojmë t'i kthejnë ato në klientë.

Përfitimet e rrjeteve të biznesit

Qëllimi i rrjeteve të biznesit është rritja e të ardhurave të biznesit - një mënyrë ose një tjetër. Shtresimi i vijës fundore mund të jetë menjëherë i dukshëm, si në zhvillimin e një marrëdhënieje me një klient të ri, ose të zhvillohet me kalimin e kohës, si në mësimin e një aftësie të re biznesi.

Rrjeti i mënyrës së modës së vjetër

Takimi i personave personalisht duket i modës së vjetër në epokën dixhitale, por kudo që të jetë e mundur ju duhet të bëni rrjete ballë për ballë. Platformat e mediave sociale si Facebook , LinkedIn dhe Twitter janë mënyra të shkëlqyera për të komunikuar me klientët dhe bashkëpunëtorët e biznesit, por ato nuk zëvendësojnë personalisht takimin e njerëzve. Shumë biznese lokale ende bëhen në bazë të shtrëngimit të dorës dhe mënyra më e mirë për t'u lidhur me pronarët e bizneseve të tjera lokale dhe sipërmarrësit është përmes grupeve të biznesit.

Grupet e Rrjetit të Biznesit

Grupet më të mira të rrjeteve të biznesit funksionojnë si shkëmbime të informacionit, ideve dhe mbështetjes së biznesit.

Aftësia më e rëndësishme për rrjetëzimin efektiv të biznesit është të dëgjosh ; duke u fokusuar në mënyrën se si mund të ndihmoni personin që po dëgjoni, sesa në atë se si ai ose ajo mund t'ju ndihmojë, është hapi i parë për të krijuar një marrëdhënie reciprokisht të dobishme.

Shumica e qyteteve kudo kanë grupe lokale të biznesit që takohen rregullisht. Në Amerikën e Veriut grupi më i madh i biznesit është Dhoma e Tregtisë . Dhoma Amerikane e Tregtisë u formua në vitin 1912 dhe KQV-ja Kanadeze më vonë më 1925. Sipas faqes së internetit të Dhomës Kanadeze të Tregtisë, mandati primar i KQZ-së është "të avokojë për politika publike që do të nxisin një mjedis ekonomik të fortë dhe konkurrues që përfiton bizneset, komunitetet dhe familjet ".

Në mënyrë tipike, përveç përfitimeve të tjera anëtare të tilla si zbritje nga anëtarët e korporatave, Bordi rregullisht mban dreka, punëtori për tema të biznesit dhe ngjarje të tjera të rrjeteve, duke u ofruar anëtarëve shumë mundësi për t'u lidhur me organizata të tjera.

Shkuarja në një ngjarje të rrjeteve së shpejti? Lexoni 10 Urdhërimet e Rrjetëzimit të Madh dhe 22 Këshilla për t'u Përdorur në Ngjarjen Tjetër Rrjetore .

Gjithashtu i njohur si: Networking.

Shembuj: Jim mësoi shumë për mënyrën e përmirësimit të shërbimit të tij të klientit nëpërmjet grupit të tij të rrjeteve të biznesit.