Debati i Madh: Punonjësi kundër Kontraktorit të Pavarur

Kjo është një dilemë që do të përballeni në një moment gjatë jetës së biznesit tuaj të vogël. Kompania po rritet bukur por ka vetëm aq shumë që mund të bëni. Shtimi i burimeve tuaja njerëzore mund të rezultojë në të ardhura shtesë dhe më pak kaos në jetën tuaj të biznesit . A duhet të punësoni një punonjës të ri ose një kontraktues të pavarur?

Punësimi i një kontraktori të pavarur ose punonjësi të ri është një vendim i rëndësishëm i biznesit. Për t'ju udhëhequr në vendimin më të mirë të mundshëm, konsideroni përparësitë dhe të këqijat e punësimit të një punonjësi ose një kontraktori të pavarur:

Pro e punësimit të një kontraktori të pavarur

Pro e punësimit të një punonjësi

Mosmarrëveshjet për punësimin e një punonjësi

Mosmarrëveshjet për punësimin e një kontraktori të pavarur