Haggling & Negocimi i çmimeve në eBay

eBay nuk është krejt zonja pa brenga që në fillim duket të jetë

Haggling është në gjak disa tregtarëve. Si një "ankand" site me " çmime fikse " listings, eBay mund të japin përshtypjen se nuk është haggle-miqësore, por kjo nuk është plotësisht e vërtetë. Nëse jeni blerës ose shitës, ka mënyra për të qenë fleksibël dhe për të ndjerë fleksibilitetin e partnerit tuaj tregtar, në eBay.

Këshilla për blerjen e eBay-ve për blerësit

Këshilla për hudhjen e eBay për shitësit