Mësoni rreth financimit të borxhit dhe të kapitalit

Kur vendosni të filloni një biznes të vogël, një nga pyetjet tuaja të para ka të ngjarë të jetë si të mbledhni para për të financuar operacionet e biznesit tuaj. Pavarësisht se si planifikoni të merrni financim për biznesin tuaj, ju duhet të shpenzoni pak kohë për të zhvilluar një plan biznesi. Vetëm atëherë duhet të shkoni përpara me planet e financimit për një biznes të thjeshtë të vogël.

Financimi i ekuitetit

Ju mund të keni disa të holla që dëshironi të vendosni në biznes vetë, kështu që do të jetë baza juaj fillestare.

Ndoshta edhe ju keni familje ose miq që janë të interesuar për idenë tuaj të biznesit dhe ata do të dëshironin të investojnë në biznesin tuaj. Kjo mund të tingëllojë mirë në sipërfaqe për ju, por edhe nëse kjo është marrëveshja më e mirë për ju, ka faktorë që duhet të keni parasysh para se të hidheni. Nëse vendosni të pranoni investime nga familja dhe miqtë, do të përdorni një formë financimi i quajtur financimi i kapitalit.

Një gjë që ju dëshironi të jeni të qartë është nëse familja juaj dhe miqtë duan të investojnë në biznesin tuaj ose t'ju japin hua për biznesin tuaj. Ky është një dallim thelbësor! Nëse duan të investojnë, atëherë ata ju ofrojnë financim të kapitalit . Nëse ata duan të huazojnë para për biznesin tuaj, atëherë kjo është krejt ndryshe dhe konsiderohet në fakt financimi i borxhit.

Avantazhet e financimit të ekuitetit

Disavantazhet e financimit të ekuitetit

Financimi i Borxhit

Nëse vendosni që nuk doni të merrni investitorë dhe doni kontroll total të biznesit vetë, mund të dëshironi të vazhdoni financimin e borxhit për të filluar biznesin tuaj.

Ju ndoshta do të përpiqeni të takoni burimet tuaja të fondeve së pari duke përdorur kreditë personale, kreditë e kapitalit në shtëpi dhe madje edhe kartat e kreditit . Ndoshta familja ose miqtë do të jenë të gatshëm t'ju japin hua fondet e nevojshme me norma interesi më të ulëta dhe kushte më të mira pagimi. Aplikimi për një kredi biznesi është një tjetër mundësi.

Avantazhet e financimit të borxhit

Disavantazhet e financimit të borxhit

Për një biznes të ri, bankat komerciale mund t'ju kërkojnë të zotoheni për pasuritë tuaja personale para se të ju japin një hua. Nëse biznesi juaj shkon poshtë, ju do të humbni pasuritë tuaja personale.

Çdo herë që përdorni financimin e borxhit, ju jeni duke rrezikuar falimentimin . Sa më shumë financime të borxhit që përdorni, aq më e lartë është rreziku i falimentimit. Llogaritni raportin e borxhit ndaj kapitalit për të përcaktuar sa borxh është firma juaj në krahasim me kapitalin e tij.

Disa do t'ju thonë se nëse e inkorporoni biznesin tuaj, pasuritë tuaja personale janë të sigurta. Mos jini aq të sigurt për këtë. Edhe nëse përfshini, shumica e institucioneve financiare do të kërkojnë ende një biznes të ri për të zotëruar biznesin ose pasuritë personale si kolateral për kreditë e biznesit tuaj. Ju mund të humbni ende pasuritë tuaja personale.

Cila është më e mira; Borxhi apo financimi i kapitalit? Varet nga situata. Kapitali juaj financiar, investitorët potencialë, gjendja e kreditit, plani i biznesit, situata tatimore, gjendja tatimore e investitorëve tuaj dhe lloji i biznesit që planifikoni të filloni të gjitha kanë ndikim në atë vendim. Përzierja e financimit të borxhit dhe kapitalit që përdorni do të përcaktojë koston tuaj të kapitalit për biznesin tuaj.

Dy burime tradicionale të kapitalit për biznesin tuaj

Përveç borxhit dhe financimit të kapitalit, ekzistojnë dy burime të tjera tradicionale të kapitalit për biznesin tuaj. Të ardhurat operative dhe shitja e aseteve gjithashtu mund të gjenerojnë para për firmën tuaj. Bëni vendimet tuaja financiare me mençuri!