Si të filloni një biznes të rifinimit të mobiljeve

Këtu është ajo që duhet për të filluar një biznes të rifinimit të mobiljeve

Në këtë ditë dhe në moshën e reduktimit të mbeturinave dhe ndikimit tonë në tokë, renovimi i mobiljeve është një mënyrë e shkëlqyeshme e rregullimit dhe ripërdorimit të sendeve cilësore që kanë nevojë vetëm për një pak TLC.

Mobilimet e freskimit kërkojnë disa aftësi. Riparimi i mobiljeve ka nevojë për njohuri të zdrukthtarisë për të rregulluar sendet e thyera, të tilla si heqja e mbathjeve të mbërthyer, ose rivendosja e këmbëve. Përfundimi përfshin nxjerrjen e bojës ose fundin e vjetër, lëmimin dhe aplikimin e një shtrese bojë ose njollë.

Disa artikuj mund të kërkojnë një reupholstering; zëvendësimin dhe rikuperimin e artikujve të mbuluar me pëlhura. Disa pjesë mobiljesh mund t'u nevojiten të gjitha tri detyrat për t'i rikthyer ata në jetë, ndërsa të tjerat kanë nevojë vetëm për një ose dy.

Si pronar i një biznesi të rifinancimit të mobiljeve, mund të fitoni një send të fiksuar të të ardhurave në shtëpi ose të sillni në vendin tuaj ose në vend (nëse lejon hapësira dhe pajisje). Ose, ju mund të gjeni mobilje që kanë nevojë për TLC, refinish atë, dhe pastaj shesin atë.

Avantazhet e një biznesi të rifinimit të mobiljeve

Ka disa avantazhe për fillimin e një biznesi të refinishing mobilje:

Disavantazhet e një biznesi të rifinimit të mobiljeve

Ka disa dobësi për fillimin e një biznesi të përpunimit të mobiljeve, duke përfshirë:

Çfarë do t'ju duhet të filloni në një biznes të rifinimit të mobiljeve

Një biznes i mobiluar në shtëpi kërkon shumë nga detyrat e njëjta si çdo biznes tjetër, dhe disa të veçanta për riparimin e mobiljeve.