Tierat e Menaxhimit të Zinxhirit të Furnizimit

Hollësitë e ardhshme të nivelit të optimizimit të zinxhirit të furnizimit.

Për t'u siguruar që zinxhiri i furnizimit të optimizuar është " duke i marrë klientët tuaj atë që dëshirojnë kur e duan atë - dhe duke bërë këtë në koston më të ulët", ju mund të keni adoptuar proceset e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit me nivele dhe teknologjinë e nevojshme për ta bërë këtë.

teknologji

Nëse kompania juaj pret të arrijë përfitime nga procesi i menaxhimit të zinxhirit të furnizimit, në një moment, do të keni nevojë për investime në teknologji. Shtylla kurrizore për shumë kompani të mëdha ka qenë mjaft i shtrenjtë suita për Planifikimin e Burimeve të Ndërmarrjeve (ERP), siç janë SAP dhe Oracle. Këto implementime të programeve të ndërmarrjes përfshijnë zinxhirin e plotë të kompanisë suaj, nga blerja e lëndës së parë deri tek shitja dhe dërgimi në faturim deri te kthimi i mallrave të shitura.

Koha dhe Burimet

Kostoja e ERP nuk është vetëm kosto monetare, por ju duhet të planifikoni kohën dhe burimet e nevojshme për të zbatuar dhe mbajtur një zgjidhje të gjerë të ndërmarrjeve me sukses. Blerja nga menaxhmenti i lartë dhe trajnimi adekuat i personelit është çelësi i suksesit të implementimit. Sigurohuni që të keni nevojë për ERP të duhur dhe përshtatni nevojat e përgjithshme të zinxhirit të furnizimit të një kompanie.

Mos shpenzoni qindra mijëra dollarë në një zgjidhje ERP nëse të ardhurat vjetore të kompanisë suaj janë njëzet milionë dollarë.