Hyrje në Ngarkimin e mallrave

Çfarë është një forwarder mallrash dhe a duhet kompania ime?

Prezantimi

Kur një biznes vendos të eksportojë ose importojë produktet e tyre, ata shpejt e kuptojnë se duhet të merren me barrierat e shumta që duhet të tejkalohen për të dërguar produktin tek klienti përfundimtar.

Në shumë raste, një biznes do të kërkojë një specialist, i quajtur një forwarder i mallrave, i cili mund t'i menaxhojë këto pengesa.

Çfarë mund të ofrojë një Forwarder mallrave

Shërbimet e një forwarder mallrash mund të ndryshojnë në mes të kompanive të ndryshme, por funksioni kryesor i forwarder mallrave është që të veprojë si një ndërmjetës midis klientit i cili është punësimin e tyre dhe shërbimeve të ndryshme të transportit që janë të përfshirë në marrjen e produktit jashtë shtetit të konsumatorit, duke përfshirë transportuesit , zakonet dhe trajtuesit.

Në varësi të destinacionit përfundimtar dhe natyrës së sendeve të transportuara, mund të ketë shumë kompani transporti të përfshira në lëvizjen e artikujve nga furnizuesi tek klienti.

Dërguesi i mallrave mund të duhet të merret me shumë çështje të eksportit dhe importit që mund të përfshihen në lëvizjen e mallrave.

Dërguesi i mallrave është i punësuar:

Dërguesi i mallrave do t'i sigurojë shërbimet e sigurimit të klientit për të siguruar që nëse sendet mbërrijnë të dëmtuara, ata do të rimbursohen dhe nuk do të jenë përgjegjës për dëmet.

paketim

Një transportues mallrash duhet të ofrojë ndihmë për konsumatorin se si të paketojnë prodhimet e tyre për eksport. Paketimi që normalisht do të përdoret për të transportuar brenda SHBA-ve mund të mos jetë i mjaftueshëm për transport të zgjatur, ku artikujt mund të ngarkohen në një enë ose të ngarkohen dhe shkarkohen disa herë përgjatë rrugës.

Artikulli mund të lejohet të ruhet në mjedise ku mund të përjetohen temperatura ekstreme ose moti. Nëse një artikull do të transportohet nëpërmjet ajrit, atëherë dërguesi i mallrave mund të sugjerojë paketimin që është më e lehtë se normale për të mbajtur shpenzimet e transportit detar në minimum.

etiketimi

Transportuesit e mallrave do t'u ndihmojnë klientëve të tyre në sigurimin e etiketimit të saktë që kërkojnë për artikujt e tyre.

Etiketa e saktë do të kërkohet për të treguar:

dokumentim

Dokumentacioni është i rëndësishëm për dërgimin e një artikulli jashtë shtetit. Ka një numër dokumentesh që forwarderi i mallrave duhet të përgatitet për dërgesën që kërkon njohuri të specializuara.

përmbledhje

Kompanitë që kërkojnë të eksportojnë artikuj mund të përdorin forwarders mallrash jo vetëm për të kursyer kohë dhe përpjekje, por për të siguruar që mallrat të mbërrijnë në faqen e klientit në kohë dhe pa incidente.

Një forwarder mallrash mund t'i sigurojë eksportuesit të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, si dhe të mbajë lidhje me kompanitë e transportit që kërkohen për të marrë artikujt tek klienti.

Neni përditësohet nga Gary Marion, Logjistikë dhe Ekspert i Zinxhirit të Furnizimit.