Mirat dhe të këqijat e qiramarrësve me kafshët shtëpiake

A duhet ta bëni pronën tuaj me kafshë shtëpiake?

Para gjetjes së qiramarrësve për pronën tuaj, ju do të duhet të vendosni për një politikë shtëpiake. Ka negative për kafshët shtëpiake, të tilla si aftësia për të shkaktuar dëme në pronën tuaj, por ka edhe positives për kafshët shtëpiake, duke përfshirë pronarët e përkëdhelur përgjegjës që janë qiramarrësit e madhe. Mësoni pro dhe pesë të këqijat e qirasë për qiramarrësit me kafshët shtëpiake.

Pro e një Pronës Pet-Friendly

Meqë ne dëgjojmë vazhdimisht për të gjitha problemet që kafshët shkaktojnë për pronarët, ju nuk mund të jeni aq të njohur me përfitimet e lejimit të qiramarrësve tuaj që të kenë kafshe.

Këtu janë shtatë arsye të mira për të lejuar kafshët shtëpiake në pronën tuaj:

Keqtrajtimi i një Pronës Pet-Friendly

Ju ndoshta jeni më të njohur me arsyet për të mos lejuar që qiramarrësit tuaj të kenë kafshe.

Pesë nga problemet më të zakonshme të kafshëve janë:

Ndiqni Ligjet e Banimit të Panairit

Po, ekziston një ligj për strehimin e drejtë në lidhje me kafshët shtëpiake. Edhe nëse nuk keni një politikë shtëpiake, nuk mund të shkelni të drejtat e strehimit për personat me aftësi të kufizuara që kërkojnë një kafshë për mirëqenien e tyre. Ju mund të kërkoni një shënim nga mjeku i tyre duke verifikuar nevojën e tyre për një kafshë ndihme.

Përkufizimi i "personave me aftësi të kufizuara" po zgjerohet çdo ditë. Qentë e shërbimit për të verbërit ose të paralizuarit përdoren zakonisht si normë. Ky ligj tani është zgjeruar për të lejuar kafshët për grupe të tilla si depresioni klinik dhe ata me stres traumatik sepse kafshët mund të sigurojnë mbështetje emocionale.

Kontrolloni mbulimin tuaj të sigurimeve dhe përgjegjësinë për kafshët

Ju do të dëshironi të kontrolloni politikën tuaj të sigurimit për të gjetur se çfarë lloj mbulimi keni nëse vendosni të keni një pronë miqësore për kafshët shtëpiake. Sigurohuni që e njihni shumën e mbulimit të përgjegjësisë që përfshin politika juaj. Pyesni kompaninë tuaj të sigurimit nëse ka ndonjë kufizim ose përjashtim nga kjo mbulim, si për shembull nëse ata kanë një listë të racave të qenve që ata konsiderojnë të jenë "raca të rrezikshme", të cilat nuk do të mbulohen sipas politikës.

Përfshini Politikën e Petës në Qiranë Tuaj

Ju duhet të përfshini një shtojcë për kafshë në qiranë tuaj dhe të kërkoni që çdo qiramarrës ta nënshkruajë atë. Kjo politikë duhet të tregojë qartë politikën tuaj të kafshëve (nëse ju i lejoni kafshët) dhe pritjet tuaja nga pronari i përkëdhelur. Bëni të qartë se me nënshkrimin e qirasë qiramarrësi pajtohet me këto kushte dhe nëse shkel këto kushte, do të konsiderohet shkelje e kontratës.

Vendimi për ta bërë pronën tuaj miqësore me kafshët nuk është ai që duhet të merret lehtë. Është e rëndësishme të peshoni pro dhe kundrat e lejimit të kafshëve shtëpiake, në mënyrë që të vendosni se çfarë është e drejtë për ju dhe pronën tuaj. Mos harroni të zbatoni ligjet e banimit të drejtë dhe të miratoni të njëjtat politika për të gjithë qiramarrësit, kështu që ju nuk do të akuzoheni për diskriminim.