Perceptimi i Markës - Brenda Minds of Consumers

Diferencimi dhe afiniteti - Dy qëllimet kryesore të Angazhimit të Konsumatorit

Të dhënat tradicionale të hulumtimit të tregut varen shpesh nga komentet subjektive dhe vrojtimet e konsumatorëve. Problemi është se konsumatorët mund të thonë një gjë dhe synojnë të bëjnë një tjetër. Konsumatorët mund të thonë se ata do të rekomandojnë një produkt tek një mik, por kurrë nuk e bëjnë këtë. Konsumatorët mund të thonë se do të provojnë një produkt apo shërbim, por kurrë nuk do të ndjekin. Pyetja është: Sa nga ky keqinterpretim ka qëllim?

Kjo është, informacioni që tregtarët, reklamuesit dhe botuesit mësojnë rreth konsumatorëve bazohet në atë që thonë konsumatorët. Konsumatorët tregojnë se çfarë po mendojnë, ndiejnë dhe bëjnë në lidhje me markat. Por konsumatorët mund të mos jenë të vetëdijshëm për gjithçka që ata mendojnë dhe ndjejnë për një markë. Dhe konsumatorët shpesh nuk janë tërësisht të sinqertë në lidhje me qëllimet dhe veprimet e tyre.

Është e drejtë të thuhet se shumica e asaj që konsumatorët tregojnë hulumtuesit e tregut është në mënyrë të arsyeshme afër asaj që ata do të bëjnë ose çfarë mendojnë. Megjithatë, siç zbulon neuromarketing, qëndrimi dhe sjellja nuk janë gjithmonë të lidhura fort në mendjen njerëzore. Disa modele të hulumtimit të tregut janë zhvilluar për të trajtuar mënyrat e ndryshme që mendjet e konsumatorëve ndikojnë në vendimet e tyre të blerjes.

Kur një konsumator është i predispozuar që të pëlqejë një markë, thuhet se ata kanë afinitet të markës. Por cilat faktorë çojnë në afinitetin e markës.

Modelet aktuale sugjerojnë katër faktorët ose dimensionet e hulumtimit të tregut:

  1. Njohës
  2. emocional
  3. Gjuhe
  4. Veprimi.

Modele të Kërkimit të Tregut

Shumica e hulumtimeve të tregut mbështetet në modelin e gjuhës për të kuptuar sjelljen e konsumatorit. Kjo do të thotë se besimet, ndjenjat dhe sjelljet e konsumatorëve duhet të nxjerrin përfundime nga ajo që thonë konsumatorët.

Sipas Pepe Martinez, autor i The Consumer Mind, konsumatorët shpesh kundërshtojnë veten. Nga njëra anë, konsumatorët priren të veprojnë në ndjenjat e tyre, por me vetëdije raportojnë atë që besojnë se po mendojnë.

Sipas Pepe Martinez, hulumtuesit e tregut janë përballur me këto detyra komplekse:

Me fjalë të tjera, nëse një hulumtues tregu nuk mund të dijë me siguri se çfarë beson ose ka të ngjarë të bëjë një konsumator, atëherë hulumtuesi i tregut duhet të nxjerrë nga njohuria e konsumatorit , nga eksperienca e hulumtimit të tij në treg dhe nga ai që kupton natyra e njeriut.

Kjo ndodh nëse hulumtuesi i tregut nuk po punëson neuromarketing.

Kategoritë e metodave të hulumtimit

Hulumtuesit e tregut po zbulojnë se kutia e zezë e mendimit të konsumatorit ndriçohet më së miri nga një kombinim i metodave cilësore kërkimore, metodave të hulumtimit sasior dhe metodave kërkimore të neuroscience.

Kur Branding është koherent dhe i vërtetë, Brain Knows

Vlerat e konsumatorëve dhe emocionet e konsumatorëve janë zbuluar nga ajo që thonë konsumatorët. Emocionet e konsumatorëve përcjellin kuptime dhe ndjenja rreth markave. Përmes krijimit të kuptimit dhe ndjenjave, konsumatorët janë në gjendje të arrijnë bashkërendim midis markave dhe qëllimeve të tyre - nëse jo veprimeve të tyre.

Me fjalë të tjera, vërtetësia e angazhimit të markës konsumatore bazohet në ndjenjat që gjenerohen nga markë në konsumatorët individualë. Koherenca e markës varet nga fuqia e marrëdhënies mes mesazhit të markës dhe ndjenjave dhe do të thotë që konsumatori rrjedh nga mesazhi i markës.

burim

Martinez, P. (2012). Mendja e konsumatorit: Perceptimi i markës dhe implikimet për tregtarët. Filadelfia, PA: Kogan Page Limited.