Përcaktoni dhe Matni Përvojën e Markës së Konsumatorëve

Përvoja e markës së klientit është rritur në ballë të peizazhit të hulumtimit të tregut, por shpesh është i hutuar me disa konstruksione të tjera të markave me të cilat lidhet koncepti. Lidhshmëria e markës , qëndrimet e markës , personaliteti i markës, angazhimi i markës janë të gjitha kushtet që tregtarët dhe reklamuesit janë të shqetësuar, duke u dhënë atyre një unazë të njohur. Kënaqësia e klientit dhe kënaqësia e klientit janë përvojat subjektive të markave që janë gjithashtu në hulumtimin e tanishëm të gjuhëve të huaja.

Si, pra, është përvoja unike e markës së konsumatorit dhe si mund të matet?

Krahasimi dhe Konstruktimi i Markave Konstruktive

Dimensionet e përvojës së klientit janë të bazuara në teorinë njohëse dhe shkencën njohëse , një filozofi që adreson njohuritë dhe perceptimin, si dhe përvojat e ndërmarra të studimeve të tregut të kryera nga Pine dhe Gilmore (1999).

Si mund të përdoret përvoja e markës për të parashikuar sjelljen e konsumatorit?

Brakus, et al. (2009) hypothesized se përvojat e markës do të ndikojnë pozitivisht në kënaqësinë e konsumatorit dhe besnikërinë e konsumatorit dhe se përvoja e markës do të ndikonte pozitivisht në personalitetin e markës. Ata kryen një studim kërkimor për të eksploruar marrëdhëniet midis personalitetit të markës dhe përvojës së markës. Personaliteti i markës nxirret nga konsumatori nga çdo numër i shoqatave të markave, përfshirë këtu:

Në studim, duke përdorur shkallën e zhvilluar nga Brakus, et al. (2009), 209 studentë ofruan vlerësime mbi përshkrimet e përvojës së markës së tyre, personaliteteve të markës, dhe kënaqësinë dhe besnikërinë ndaj markave.

Pjesëmarrësit e studimit vlerësuan 12 markave të ndryshme në gjashtë kategori të produkteve të konsumit, të përbërë nga kompjutera, uji në shishe, veshje, këpucë sportive (atlete), makina dhe gazeta.

Të dhënat u analizuan duke përdorur analizën faktoriale dhe një model të ekuacionit strukturor . Hulumtimi konfirmoi se përvoja e markës mund të matet në katër dimensione: Sensore, afektive, intelektuale dhe sjellje. Studimi gjithashtu tregoi se markat ngjallin këto dimensione në mënyra që mund të dallohen (të diferencuara). Autorët konkludojnë se personaliteti i markës rrit diferencimin e produktit dhe ndikon në përvojën e markës konsumatore.

burimet:

Aaker, JL (1997). Dimensionet e personalitetit të markës, Journal of Marketing Research, 34 (gusht), 347-356.

Brakaus, JJ, Schmitt, BH dhe Zarantonello, L. (2009). Përvoja e markës: Çfarë është ajo? Si matet? A ka ndikim në besnikërinë? Gazeta e Marketingut, 73 (Maj), 52-68.

Pisha, JB, II dhe Gilmore, JH (1999). Ekonomia e përvojës: Puna është teatër dhe çdo biznes një skenë. Cambridge, MA: Haravrd Business School Press.