Përdorimi i pasqyrave financiare si një mjet menaxhimi

Ata nuk janë vetëm për kontabilistët, investitorët dhe huadhënësit

Pasqyrat financiare përdoren për t'ju dhënë shumë më tepër sesa thjesht një pamje të shëndetit të biznesit tuaj. Pasqyrat financiare mund të përdoren gjithashtu si një mjet i fuqishëm i menaxhimit për të ndikuar në ndryshimet pozitive brenda organizatës suaj - kur përdoret në mënyrë të drejtë.

Si pronar biznesi, pasqyrat financiare përdoren për të siguruar aksionerët, partnerët ose investitorët potencialë me metrics kryesore të biznesit. Është gjithashtu një mjet i fuqishëm diagnostikues që mund të përdorin pronarët e bizneseve për të vlerësuar pikat e forta dhe dobësitë e firmës së tyre, të cilat mund t'ju ndihmojnë të përcaktoni rrugën përpara bazuar në bërjen më të madhe të asaj që punon për ndikimin më të madh në linjën tuaj fundore.

Tre përbërësit kryesorë të pasqyrës suaj financiare, bilancin, deklaratën e të ardhurave dhe deklaratën e rrjedhës së parasë kombinohen të ju tregojnë një sasi të konsiderueshme të detajeve rreth asaj se cilat janë kompetencat tuaja kryesore dhe cilat mund të jenë dobësitë tuaja potenciale. Përtej vetëm qartë të identifikimit të mungesave të mundshme në të ardhura, duke kaluar aktivitetin e krijimit dhe ruajtjes së këtyre deklaratave do të tregoni cilat produkte ose shërbime janë më të mira për kompaninë tuaj.

Kjo seri tre-pjesë do të shpjegojë se si të krijoni një pasqyrë të bilancit, të ardhurave dhe fluksit të parasë, duke ju udhëzuar nëpërmjet kritereve dhe terminologjisë, duke treguar se si të llogarisni raportet që tregojnë shëndetin fiskal të kompanisë suaj dhe qëndrimin e tij në mesin e konkurrencës. përmirësoni opinionin tuaj. Akti i hartimit të këtyre deklaratave do t'ju mësojë një sasi të madhe për shëndetin e biznesit tuaj dhe t'ju japë disa ide udhëzuese se ku duhet të përmirësoni.

Ja një shpjegim të shkurtër të këtyre tri pasqyrave kryesore financiare:

Nisja e biznesit tuaj në këmbë të drejtë me pasqyrat financiare të sakta dhe një plan realist i mirëmbajtjes për mbajtjen e këtyre shënimeve në rregull, është thelbësor. Duke mos marrë seriozisht këtë aspekt të biznesit tuaj është një nga gabimet më të zakonshme për ata që janë të rinj në drejtimin e kompanive të tyre.

Përveç përfitimeve të dukshme të pasqyrave tuaja financiare në mënyrë që tatimi i taksave çdo vit, pasqyrat financiare të sakta janë thelbësore nëse dëshironi të shisni biznesin tuaj (ose të sillni jashtë investitorëve).

Çdo bankë, institucion financiar ose investitor privat, duke marrë parasysh marrjen e një huaje për biznesin tuaj, do të duhet të shohë pasqyrat e duhura financiare. Për dikë të jashtëm që nuk e njeh plotësisht biznesin tuaj, këto deklarata janë se si do të matin vlerën e kompanisë suaj.

Në vijim të serive tona se si të përpiloni deklaratat tuaja financiare për biznesin tuaj, ne do t'ju mësojmë hap pas hapi se si të përpiloni secilën nga këto deklarata në mënyrë që biznesi juaj me të vërtetë të përfitojë prej tyre. Mbi të gjitha, ne do t'ju tregojmë mjetet dhe strategjitë që do t'ju ndihmojnë të menaxhoni dhe mbani ato të përditësuara, ndërsa biznesi juaj rritet dhe përparon në të ardhmen.

Vazhdoni këtu: Pjesa 1 - Bilanci i gjendjes