A është fitimprurës juaj i gatshëm të aplikoni për grante fondi?

Pyesni veten këto pyetje para se të shkoni pas grantet

Me më shumë se një milion organizata bamirëse në SHBA, është një botë konkurruese kur vjen puna te financimi për organizatat jofitimprurëse.

Kjo është po aq e vërtetë për grantet e themelimit ashtu siç është për mbledhjen e fondeve individuale.

Ka shumë çelësa për suksesin në kërkimin e një granti, por ndoshta më e rëndësishmja është të dimë se cilat fondacione po kërkojnë në organizatat jofitimprurëse që ata zgjedhin të financojnë.

Këtu janë pyetjet që duhet të kërkoni, para se të kërkoni një grant themeli:

A ka masën joprofitabile? Nëse jo, atëherë mund t'ju duhet të prisni për të aplikuar për grantet e fondacionit.