Një listë kontrolli për zgjedhjen e një tipi biznesi

Formularët e Organizimit të Biznesit dhe një listë kontrolli për Zgjedhjen e Formës së Biznesit

Llojet e organizimit të biznesit

Ju mund të keni dëgjuar njerëzit të flasin për korporatat "Sub-S", LLC dhe PC dhe meritat e tyre relative. Ju do të duhet të vendosni se cila formë e biznesit është e drejtë për ju bazuar në kritere të tilla si:

Këtu është një listë e plotë e faktorëve që duhet të merren parasysh në përzgjedhjen e një tipi biznesi.

Përshkrime të shkurtra të tipeve të biznesit

Këtu është një përshkrim i shkurtër i secilës formë:

Lista e Kontrollit të Tipit të Biznesit

Kuptimi i llojeve të ndryshme të biznesit është interesante, por nuk ju ndihmon të vendosni se cilin lloj të zgjidhni. Këtu janë disa faktorë që duhet marrë parasysh:

Këto janë vetëm disa nga konsideratat në përzgjedhjen e një lloj biznesi.

Para se të merrni një vendim, bisedoni me disa këshilltarë, duke përfshirë një avokat dhe një ekspert tatimor .