Fjalori i sipërmarrësit: Termat e përbashkëta, fjalori dhe akronimet

Një listë e termave tona të preferuara sipërmarrëse, akronime dhe fjalorë.

Kur bëni hapa të mëdhenj në botën e sipërmarrjes, do t'ju duhet të njiheni me të gjitha kushtet e sipërmarrjes - fjalorin, akronimet dhe zhargon që përdoren nga sipërmarrësit e tjerë që do të takoni dhe punoni.

Ja një listë të kushteve tona të preferuara nga bota e ndërmarrësisë.

përvetësim

reklamat

Angel Investitorët

Vlerësim

shkëmbim

Inkubatori i Biznesit

Vlerësimi i Biznesit

Marketing i drejtpërdrejtë i konsumatorit

Copyright

korporatë

downline

Duaja e duhur

sipërmarrës

Partneriteti i Përgjithshëm

Biznes me bazë në shtëpi

Kontraktor i Pavarur

Intrapreneur

Sipërmarrje e përbashkët

Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar (LLC)

Partneriteti i kufizuar

Linja e Kredisë

marketing

bashkim

Multi-level Marketing (MLM)

Marketingu i Rrjetit

Networking

Transferime

ortakëri

patentë

planifikim

Marrëdhëniet me Publikun (PR)

Sales

SCORE

Administrimi i Biznesit të Vogël (SBA)

Pronësi e vetme

Aleance strategjike

shenjë dalluese

Kapitali i sipërmarrjes (VC)