Këshilla dhe Procedurat për Lëshimin e një Urdhri të Punës së Përfunduar

Ndalo punen. Foto J Rodriguez

A keni marrë një urdhër pune të ndaluar? E pra, një urdhër pune i ndaluar është një metodë e përdorur në industrinë e ndërtimit për të pezulluar punën derisa të arrihet një vendim ose një marrëveshje. Urdhrat e ndalimit të punës normalisht përdoren në çdo kontratë me shumë ose çdo kontratë shërbimi dhe përfshin rreziqe të caktuara dhe mosmarrëveshje ekonomike.

Ndaloni Pika e Punës për FAR

Urdhërat për ndalimin e punës zakonisht përfshihen në çdo kontratë federale.

Klauzola e Rendit Stop Work mund të gjendet nën nënparagrafin 42.1303, me kusht që këto situata mund të shkaktojnë vonesa të papritura për qeverinë që nuk mund të mbulohen në kontratë. Klauzola tregon se:

Ndaloni njoftimin për urdhër pune

Një njoftim i rendit të punës duhet të jetë një proces i dokumentuar mbi të cilin duhet të përfshihen pikat e mëposhtme:

Ndaloni pikat kyçe të rendit të punës

Ndaloni urdhrat e punës mund të jenë të komplikuara, por këtu janë disa pika kryesore për t'i bërë ato më të thjeshta: