Mirat dhe të këqijat e matësve të zgjuar elektrik

Mirësjellje e Edisonit të Kalifornisë Jugore

Matësit e zgjuar elektrik janë pajisjet elektronike që ndjekin dhe regjistrojnë përdorimin e energjisë elektrike në shtëpitë e klientëve. Kompanite e sherbimeve elektrike jane duke zevendesuar meteret analoge te vjetruara (qe lexohen manualisht cdo muaj) me versionet e reja te teknologjise se matjes dixhitale te teknologjise se larte. Këta metra të zgjuar kapin automatikisht informacionin rreth konsumit të energjisë elektrike dhe pastaj e transmetojnë atë në kompaninë elektrike.

Matësit e zgjuar mund të sigurojnë matje të shpejta dhe të sakta të përdorimit të energjisë elektrike, duke eliminuar nevojën për faturat e parashikuara mujore ose vizitat në shtëpi nga lexuesit e njehsorit. Ndërsa kjo duket si gjë e mençur për të bërë, ka shqetësime se matësit e zgjuar po grumbullojnë informacione të panevojshme për përdorimin orë të energjisë elektrike. Ky koleksion i të dhënave potencialisht mund të jetë një shkelje e privatësisë së përdoruesve.

Ja një vështrim në përfitimet dhe sfidat që prezentojnë aparatet e zgjuar për shërbimet elektrike, konsumatorët dhe mjedisin:

Avantazhet për kompanitë elektrike

Avantazhet për përdoruesit e energjisë elektrike

Pasi kompania elektrike ka instaluar plotësisht infrastrukturën e avancuar të matjes, matësit e zgjuar ofrojnë përfitime të mëposhtme për konsumatorët e energjisë elektrike:

Avantazhet për mjedisin

Disavantazhet e matësve të zgjuar janë afat të shkurtër

E gjithë teknologjia ka përfitimet dhe mangësitë e saj. Ndërsa metra të zgjuar kryejnë shumë, ato gjithashtu paraqesin sfida për shërbimet elektrike si dhe konsumatorët. Megjithatë, shumica dërrmuese e këtyre disavantazheve janë afatshkurtra, dhe aktualisht, nuk ka mangësi për mjedisin.

Disavantazhe për kompanitë elektrike

Matësit e zgjuar paraqesin sfidat dhe kostot e mëposhtme për kompanitë elektrike

Disavantazhet e matësve të zgjuar për konsumatorët

Disavantazhe të tjera përfshijnë realitetin që matësit e zgjuar vënë lexuesit e matësave njerëzorë nga puna, gjë që dëmton ekonominë. Deri më sot, qindra individë kanë humbur punët e tyre dhe shumica nuk do të gjejnë të reja në bazë të setit të tyre të aftësive ezoterike. Përveç kësaj, ndërkohë që ishte parashikuar që matësit e zgjuar do të kursenin paratë e konsumatorëve, konsumatorët rrallë i kontrollojnë matësit e tyre sepse sistemi është kaq kompleks. Rrjedhimisht, konsumatorët nuk janë në gjendje të bëjnë ndryshime të konsumit të energjisë.