Pyetje kanadeze mbi tatimin mbi të ardhurat (Small Business Canada)

Përgjigjet për Pyetjet e Zakonshme të Taksave të Kanadasë

A keni pyetje kanadeze për tatimin mbi të ardhurat në lidhje me drejtimin e një biznesi?

Pyesin se sa kohë ju duhet të mbani të dhënat tuaja të biznesit? Kur duhet të paguhet tatimi mbi të ardhurat e korporatave? në lidhje me atë që ju mund ose nuk mund të zbresë në tatimin tuaj të ardhurave? Ose sa kohë ju do të duhet të prisni për të marrë një rimbursim të taksave pasi të keni paraqitur. Këto FAQ tatimore kanë përgjigje.

Klikoni në ndonjë nga pyetjet e tatimit mbi të ardhurat më poshtë për të lexuar përgjigjen për këtë pyetje.

Për ndihmë për plotësimin e deklaratës tuaj kanadeze për të ardhurat dhe formularët e lidhur, shih këto nene:

Si të Kompletoni Formularin Tatimor Kanadez T1 të Ardhurave të Biznesit

Si të plotësoni Formularin T2125 (Deklarata e Biznesit ose Aktiviteteve Profesionale)

Si të llogarisni CCA (Allowance Capital Cost)

Si mund të paguaj tatimin mbi të ardhurat si një kontraktor i pavarur në Kanada?

Tatimi në të ardhurat kanadeze për përkthyesit e pavarur

Taksat e Taksave të Korporatave & Si të Përgatiteni & Dhënni Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatave

Pyetjet e Taksave të Kanadasë: Pyetjet mbi Tatimin në të Ardhurat e Kanadasë mbi Datat dhe Gjobat

Q. Kur duhen taksat kanadeze?

Q. Kur duhet të dorëzohen deklaratat kanadeze të tatimit mbi të ardhurat e korporatave?

Q. Kur lindin taksat e korporatave nëse ka një bilanc për shkak të tyre?

Pyetje: Çfarë ndodh nëse nuk e dorëzoj tatimin mbi të ardhurat kanadeze në kohë?

P. Çfarë ndodh nëse nuk mund të paguaj taksën kanadeze të të ardhurave që i kam borxh?

Pyetjet kanadeze mbi tatimin mbi të ardhurat për paraqitjen e taksës mbi të ardhurat kanadeze

P. Cilat janë mundësitë e mia për paraqitjen e tatimit mbi të ardhurat kanadeze?

P. Si mund të raportoj të ardhurat e mia të biznesit dhe cilat forma kanadeze të taksave të të ardhurave kanë nevojë?

Q. A duhet të plotësoj formularin T2125 të tatimit mbi të ardhurat?

Q. Biznesi im është një partneritet. A ka ndonjë formular të posaçëm të tatimit mbi të ardhurat kanadeze që duhet të plotësoj?

Q. Biznesi im është inkorporuar. A duhet ende të paraqes një formular T1 të tatimit mbi të ardhurat?

P. Disa nga të ardhurat e mia të biznesit janë nga vendet e tjera. Si mund ta trajtoj këtë në formën time tatimore kanadeze?

Q. Kam një punë si dhe një biznes me kohë të pjesshme. Si mund ta raportoj këtë në formularin tim të tatimit mbi të ardhurat?

P. Nuk kam të vërtetë një biznes, por bëj disa hua nga hobi im. Duhet të deklaroj këto të ardhura?

Q. Kam disa biznese. Si mund ta trajtoj këtë në formën tatimore të të ardhurave?

Q. A mund të paraqes taksat kanadeze online?

Q. Sa kohë merr një rimbursim tatimor?

Pyetjet e tatimit në të ardhurat kanadeze: Pyetjet e Përgjithshme të Taksës së Biznesit

P. Çfarë janë të ardhurat e biznesit?

Q. Sa kohë duhet të mbaj shënimet e biznesit tim?

Pyetja: Cili është Testi i Fitimit dhe si mund të ndikojë në tatimin tim mbi të ardhurat kanadeze?

P. Po nëse nuk pajtohem me vlerësimin tim tatimor?

P. Si mund ta ndryshoj fundin e vitit fiskal?

Pyetje: Si tatohen bizneset në internet?

Q. Sa kohë duhet të vendosë Agjencia për të Ardhurat e Kanadasë për të kontrolluar tatimet e biznesit tim pasi i kam dorëzuar ato?

Pyetjet e tatimit në të ardhurat kanadeze mbi zbritjet e tatimit në të ardhurat e biznesit

P. Cilat shpenzime biznesi mund të kërkojnë një biznes kanadez për tatimin mbi të ardhurat?

P. A i shtoj taksat kur kërkoj shpenzimet e biznesit?

P. A ka zbritje të posaçme të tatimit mbi të ardhurat për bizneset me bazë në shtëpi?

Pyetje: Si mund të llogaritni zbritjen e biznesit me bazë në shtëpi në taksën time të të ardhurave?

P. A ka ndonjë mënyrë që unë mund të ndaj të ardhurat e mia me anëtarët e familjes me paga më të ulëta dhe të paguaj më pak taksa?

Q. A ka ndonjë pikë për të marrë një RRSP?

Q. Biznesi im nuk ka bërë para këtë vit. A mund të kërkoj akoma shpenzimet e biznesit?

P. Sapo kam filluar një biznes kohët e fundit, por kam bërë shpenzime biznesi para fillimit të biznesit. A mund t'i kërkoj këto për tatimin mbi të ardhurat e mia?

Q. Kam kryer shpenzime biznesi që nuk i kam më faturat. A mund t'i kërkoj këto për tatimin mbi të ardhurat e mia?

Pyetje: Cilat janë rregullat për pretendimin e shpenzimeve të argëtimit dhe vakteve?

Q. A është promovimi i biznesit një zbritje e ligjshme e taksave?

Q. A duhet të përfshij GST / HST që kam paguar kur kërkoj Koston e Kostos Kapitale?

Q. Çfarë klase të shpenzimeve kapitale janë kompjuterë dhe pajisje kompjuterike?

P. Cilat shpenzime të mjeteve motorike mund të kërkoj për taksën kanadeze të të ardhurave?

P. Si mund të pretendoj CCA (Allowance Capital Cost) në makinat e mia?

P. Si mund të pretendoj CCA (Capital Cost Allowance) në një automjet që kam blerë për përdorim të biznesit?

P. Si mund të mbaj një regjistër kilometrazhi që mund të përdor për të kërkuar shpenzimet e automjeteve?

Pyetje: Cilat janë kufijtë për zbritjet e donacioneve bamirëse për një biznes kanadez?

Për> Fillimi i një FAQ të Biznesit