Mësoni rreth Menaxhimit të Markave

Menaxhimi i markës është termi ombrellë që përshkruan të gjitha aspektet e projektimit, vendosjes, marketingut, reklamimit dhe shpërndarjes që nxisin identifikimin dhe zhvillimin e personalitetit të markës .

Menaxhimi i markës moderne u zhvillua së pari në Procter & Gamble (P & G) në vitet e pas Luftës së Dytë Botërore. Shumë nga të njëjtat teknika të përdorura nga P & G janë ende në vend sot. Ideja që një ekip i dedikuar tregtarësh përqendrohet në një markë të veçantë dhe se një drejtues i markës i drejton të gjitha aktivitetet kyçe që mbështesin atë markë, është ideja qendrore e menaxhimit të markës, siç ishte konceptuar së pari.

Menaxhimi i markës është një qasje e plotë e menaxhimit

Markat kanë një ndikim të fuqishëm jo vetëm në angazhimin e konsumatorëve, por edhe në menaxhimin e një ndërmarrjeje. Pika kryesore e menaxhimit të markës është besimi. Pa besim, premtimi i markës është i prishur. Konsumatorët në përgjithësi besojnë se ata mund të besojnë një markë për të përmbushur shumicën e elementeve të premtimit të markës. Për shembull, Allstate Insurance premton se jeni në duar të mira. Nëse një agjent i Allstate nuk u shfaq pas një aksidenti me makinë, ai premtim i markës do të prishej. Pasi të krijohet një markë dhe konsumatorët në përgjithësi shprehin afinitet të markës, prodhuesi i markës shpesh mund të përshpejtojë fazën e besimit me konsumatorët e rinj në markë. Sigurisht, rrjetet e mediave sociale funksionojnë në këtë mënyrë.

Marka e identifikimit - në formën e dizajnit të logos , ngjyrave, formave dhe shkronjave - kanë për qëllim të tërheqin vëmendjen e konsumatorit dhe të përcjellin personalitetin e markës.

Natyrisht, shoqërimi i një marke me të famshëm , si një produkt bukurie i mbrojtur nga aktorja Jennifer Aniston, mund të ndikojë në afinitetin e klientit për një markë.

Llojet e Markave

Disa nga llojet më të njohura të markave përfshijnë: