Pyetje për të kërkuar një menaxher të mundshëm të pronës - Pjesa II

Pyetje të rëndësishme për shërbimet e ofruara, tarifat e ngarkuara dhe menaxhimi i parave

Ditur se cilat pyetje duhet të bëni është një pjesë e madhe e gjetjes së menaxherit më të mirë për pronën tuaj. Këtu janë pyetjet e rëndësishme që duhet të pyesni për shërbimet e ofruara, tarifat e ngarkuara, menaxhimin e parave dhe mirëmbajtjen e pronës.

Pyetje për shërbimet e ofruara dhe tarifat e ngarkuara:

Pyetjet për mënyrën e trajtimit të parave / Ku mbahet fondi:

Pyetjet rreth Mirëmbajtjes së Pronës:

Tjetra: Çfarë duhet të kërkoni në një Marrëveshje Menaxhimi

Kthehu tek: Udhëzuesi i plotë për menaxherët e pronave