Si të vendosni Përshëndetje me zëra profesionalë

Një përshëndetje e duhur e postës zanore mund të bëjë përshtypje pozitive tek telefonuesit tuaj ose mund t'i largojë ata para se të flisni me ta. Vendoseni veten në vendin tuaj të telefonuesit dhe pyetni veten: "Si do të dëshiroja të trajtohesha nëse nuk mund të flisja menjëherë me personin që thirra?" Çfarë do të dëshiroja të dija nga përshëndetja e postës zanore ? Çfarë duhet të bëj? "

Opsione përshëndetje në postë zanore

Në varësi të sistemit telefonik që keni në kompaninë tuaj, mund të ketë opsione të ndryshme për llojin e përshëndetjeve me zë që ju lejohet të shkruani.

Kjo perfshin:

Elementet bazë të Përshëndetjeve të Postës zanore të mirë

Shembuj Përshëndetje të mira të postës zanore

Përshëndetje të gabuara të postës zanore